Nätverk på webben

Sydarkivera har ett nätverk på webben för förbundsmedlemmarna. Nätverket förenklar spridning av information och diskussion inom olika nätverksgrupper. Även organisationer som lämnat in avsiktsförklaring om att ansluta