Öppen granskning

Behovskartläggning digital bevarandeplattform Sydarkivera vill skapa goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar digital bevarandeplattform. Därför går vi nu ut med en öppen granskning på framarbetat