Workshopar 2017

Under året genomförs ett antal workshopar för att kartlägga informationsflöden. Vi arbetar tillsammans under dagen med att kartlägga informationsflöden och klassificera informationsmängder. Målgruppen är personer som

Intensivutbildningar

Under året genomförs intensivutbildningar om arkiv och informationshantering på plats hos förbundsmedlemmarna. Utbildningstillfällena planeras tillsammans med kanslichef/administrativ chef och arkivarie eller arkivföreståndare i respektive kommun. Utbildningarna