Dataskyddsförordningen träder i kraft 25 maj

Dataskyddsförordningen, eller GDPR, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter helt den nuvarande personuppgiftslagen (PuL). Enligt förordningen är det obligatoriskt för vissa personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden att utnämna ett dataskyddsombud. Så kommer att vara fallet för alla offentliga myndigheter. Inom en kommun är varje nämnd och styrelse personuppgiftsansvarig.

Kommunalförbundet Sydarkivera bildades 2015 av 11 kommuner. Nu är vi 24 kommuner och blir 27 den 1 januari 2019. Vi är en politiskt styrd organisation med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse. Sydarkivera har i uppgift att hantera råd och stöd när det gäller arkiv och informationshantering, digitala arkivleveranser och gemensamt digitalt slutarkiv för förbundsmedlemmarna. En del av våra förbundsmedlemmar har även avtal för att hantera medlemmarnas kommunarkiv och frågor om informationssäkerhet.

Sydarkivera har tillsammans förbundsmedlemmarna startat en verksamhet med gemensamt dataskyddsombud. Idag har 19 organisationer dvs både kommuner, bolag och kommunalförbund som är medlemmar Sydarkivera tecknat avtal. Även om Sydarkivera tillhandahåller gemensamt dataskyddsombud som anslutande tjänst behöver det finnas en lokal organisation hos förbundsmedlem. Dataskyddsombudet har i bland annat i uppgift att övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning hos den personuppgiftsansvarige.

Den lokala organisationen ska kunna bedriva ett aktivt dataskyddsarbete som inte leds av dataskyddsombudet. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL har tagit fram en checklista med rekommendationer till kommuner, landsting och regioner.

Sydarkivera arbetar idag med råd och stöd till förbundsmedlemmarna. Tillsammans kartlägger vi informationsflöden och säkerhetsklassar alla verksamheters informationsmängder. Det finns ett stort mervärde för förbundsmedlemmarna att kunna samarbeta även inom ramen för en gemensam organisation för dataskyddsombud när det gäller informationskartläggningar.

Frågor kring dataskyddsarbetet och då specifikt dataskyddsombudsarbetet är välkomna att ställas på vår e-postadress dataskydd@sydarkivera.se.

Frågor från medborgare om personuppgiftsbehandlingar i kommunernas datasystem ska lämpligen ställas till respektive personuppgiftsansvarig det vill säga ansvarig nämnd eller styrelse.

Frågor om hur Kommunalförbundet Sydarkivera behandlar personuppgifter ställs till registrator@sydarkivera.se eller direkt till:

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.