Anslagstavla

Tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll

Under uppbyggnad. Detta är Sydarkiveras digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Via länken nedan kan du även ta del av förbundsfullmäktiges och förbundsstyrelsens protokoll, kallelser och mötestider.

Kallelser, protokoll och mötestider

Anslag

Datum:
2019-02-08
Rubrik:
Justerat protokoll förbundsfullmäktige den 8 februari 2019
Organ:
Sydarkiveras förbundsfullmäktige


Datum:
2019-01-22
Rubrik:
Kallelse förbundsfullmäktige den 8 februari 2019
Organ:
Sydarkiveras förbundsfullmäktige


Datum:
2018-12-14
Rubrik:
Justerat protokoll förbundsstyrelsen den 7 december 2018
Organ:
Sydarkiveras förbundsstyrelse


Överklaga beslut