Anslagstavla

Tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll

Under uppbyggnad. Detta är Sydarkiveras digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Via länken nedan kan du även ta del av förbundsfullmäktiges och förbundsstyrelsens protokoll, kallelser och mötestider.

Kallelser, protokoll och mötestider

Anslag

Datum, Rubrik, typ, Förbundsfullmäktige

Datum, Rubrik 2, typ, Förbundsstyrelse

Överklaga beslut