Anslagstavla

Tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll

Under uppbyggnad. Detta är Sydarkiveras digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Via länken nedan kan du även ta del av förbundsfullmäktiges och förbundsstyrelsens protokoll, kallelser och mötestider.

Kallelser, protokoll och mötestider

Anslag


Datum:
2018-1-12
Rubrik:
Justerat protokoll förbundsfullmäktige den 9 november 2018
Organ:
Sydarkiveras förbundsstyrelse


Datum:
2018-06-08
Rubrik:
Kungörelse förbundsfullmäktige den 9 november 2018
Organ:
Sydarkiveras förbundsstyrelse


Datum:
2018-06-08
Rubrik:
Justerat protokoll förbundsstyrelsen 1 juni 2018
Organ:
Sydarkiveras förbundsstyrelse


Överklaga beslut