Justerat protokoll, FS 2018-12-07

Anslag, justerat protokoll

Organ: Förbundsstyrelse

Sammanträdesdatum: 7 december 2018

Justeringsdatum: 7 december 2018

Anslagsdatum: 14 december 2018

Datum för anslags nedtagande: 7 januari 2019

Protokollet i original finns tillgängligt hos:

Sydarkivera, kontoret i Alvesta (Hitta till oss)

Protokoll på webben:

Läs protokollet på webben