Förbundsstyrelsen 2 mars 2018

Anslag, justerat protokoll

Organ: Förbundsstyrelse

Sammanträdesdatum: 2 mars 2018

Justeringsdatum: 9 mars 2018

Anslagsdatum: 9 mars 2018

Datum för anslags nedtagande: 3 april 2018

Protokollet i original finns tillgängligt hos:

Sydarkivera, kontoret i Alvesta (Hitta till oss)

Protokoll på webben:

Läs protokollet på webben