Justerat protokoll, FF 2018-11-09

Anslag, justerat protokoll

Organ: Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum: 9 november 2018

Anslagsdatum: 11 november 2018

Justeringsdatum: 16 november 2018

Datum för anslags nedtagande: 3 december 2018

Protokollet i original finns tillgängligt hos:

Sydarkivera, kontoret i Alvesta (Hitta till oss)

Protokoll på webben:

Läs protokollet på webben