Justerat protokoll, Förbundsstyrelsen 1 juni 2018

Anslag, justerat protokoll

Organ: Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum: 1 juni 2018

Justeringsdatum: 8 juni 2018

Anslagsdatum: 8 juni 2018

Datum för anslags nedtagande: 2 juli 2018

Protokollet i original finns tillgängligt hos:

Sydarkivera, kontoret i Alvesta (Hitta till oss)

Protokoll på webben:

Läs protokollet på webben