Kallelse FF, 2019-02-08

Anslag, kallelse förbundsfullmäktige

Organ: Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum: 8 februari 2019

Anslagsdatum: 2019-01-22

Kungörelsen i original finns tillgänglig hos:
Sydarkivera, kontoret i Alvesta (Hitta till oss)

Handlingar på webben:

Läs kallelse och dokument på webben