Om kommunala arkiv

Rubrik

Sydarkivera är en arkivmyndighet som tillhandahåller kommunala arkivhandlingar. Arkivlagen och offentlighetsprincipen gäller precis som om vi vore vilken myndighet som helst. Från våra medlemskommuner överlämnas allmänna handlingar i första hand digitalt. Några kommuner har valt att även överlämna pappershandlingarna.

Avgifter

Vill du ta del av arkiven kostnadsfritt är du välkomna till Alvesta eller någon av våra lokalarkiv. Om du önskar beställa kopior utgår en mindre kostnad beroende på förfrågans omfång. Se beslut om avgifter (länk till beslutet kommer)

Arkiv och informationshantering i kommuner

Vill du veta mer om informationshantering hos kommunerna så finns det bra information hos Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor: