Borgholm

Välkommen att besöka Borgholms kommunarkiv på Trädgårdsgatan 20 i bibliotekets lokaler. 

Arkivets handlingar

I vårt arkiv finns handlingar som rör Borgholms stad från och med 1860-talets början. Vi har även handlingar från de gamla landskommunerna från omkring samma tidsperiod samt storkommunerna från och med 1950-60-talen.

Hos oss kan du hitta information i form av protokoll, diarier, kassaböcker, handlingar m.m. från de olika kommunala förvaltningarna.

Vi har även en arkivdel för skolorna. Här kan man finna dagböcker och examenskataloger från 1800-talets mitt fram till mitten av 1900-talet. I vår sekretessbelagda del finns handlingar från fattigvården, nykterhetsnämnden och barnavårdsnämnden fram till 1951.

Enskilda arkiv

Här finner du handlingar från olika Öländska föreningar.

Borgholm

Borgholms kommun bildades 1969. Ölands åkerbro, som ligger på Norra Öland var från början en egen kommun, men uppgick i Borgholm 1974.

Tillgänglighet

Alla arkivets handlingar är tillgängliga för att studeras på plats och offentlighetsprincipen ger alla kommunens medborgare att ha rätt till att ta del av de kommunala handlingarna. Enda undantaget är de handlingar som är belagda med sekretess, t.ex sociala myndigheters personakter.

Arkivet är bemannat följande tider: 

Måndag 10.00-16.00
Tisdag 11.00-18.00
Onsdag – fredag 10.00-16.00

Arkivansvarig:

Johan Ölmebring
0485-882 79, 880 70
johan.olmebring@borgholm.se