Eslöv

Välkommen till Eslövs kommunarkiv! Vi finns sedan 1982 i Eslövs Stadshus på Gröna Torg 2.

Arkivets huvudsakliga uppgift är att förvalta och tillgängligöra handlingar från kommunen åt kommunens invånare, men även för att bevara den historia som finns sparad i dessa handlingar.

Arkivets handlingar

I arkivet finns handlingar från de 20 landskommuner, från 1863, tre municipalsamhällen, från 1894 och fyra storkommuner som en gång utgjorde det som kom att bli Eslövs kommun. Här finns även handlingar från Eslövs Köping, från 1875 och Eslövs stad, från 1911.

Enskilda arkiv

Vi har även, ur kommunens område, vissa enskilda arkiv. Föreningsarkiv, arkivhandlingar från näringslivet eller privatpersoner. Du kan också finna tidningar från Eslövsbygden mellan år 1884 och 1980.

Besök oss

Besökare är välkomna, enligt överenskommelse, vardagar mellan kl. 8.00 och 16.00. Det är kostnadsfritt att ta del av arkivets handlingar på plats, men för kopior tar vi ut en liten avgift.

Handlingarna är enligt offentlighetsprincipen allmänna och således tillåtet material för våra medborgare, med ett undantag för de handlingar som är skyddade enligt sekretesslagen.

Kontakt

Maria Beckman
Kommunarkivarie
0413–623 48
maria.beckman@eslov.se
Kommunarkivet Stadshuset
Gröna Torg 2
241 80 Eslöv