Hässleholm

Välkommen till Hässleholms kommunarkiv i stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm.

Här har vi plats för 2000 hyllmeter arkivhandlingar. Arkivhandlingarna är en del av vårt lokala och nationell kulturarv och beskriver inte bara Hässleholms kommun utan även dess invånare.

I arkivet

I vårt arkiv kan du hitta handlingar från kommunala verksamheter, bolag och föreningar. Exempel kan vara handlingar som rör grund- och gymnasieskolor, protokoll från kommunalfullmäktige samt bygglovshandlingar och ritningar på fastigheter som är äldre än 1974. Nyare handlingar och ritningar hitta ni på Hässleholm miljö-och samhällsbyggnadsförvaltning.

Här finner ni en lista över Hässleholms enskilda och kommunala arkiv. I arkivet finns också vissa donerade enskilda arkiv.

Få ut handlingar

För att få ut handlingar önskar vi att ni först tittar på Sydarkiveras hemsida under fliken ”Inför ditt besök”. Detta för att underlätta både för dig som kund och för att hjälpa vår personal att kunna hjälpa er på bästa sätt.

Har du gått i JB-gymnasiet i Hässleholm?

I kommunarkivet finns alla betyg och skolhälsovårdsjournaler från JB-gymnasiet i Hässleholm.

Vill du besöka oss?

Besök i vårt arkiv sker efter överenskommelse. Kontakta gärna vår personal.

Arkivarie

Sofie Niemi

Telefon: 0451-26 83 64

Arkivarie

Malin Nävelsö

Telefon: 0451-26 83 65 

Arkivassistent
Jerry Gunnarsson

Telefon: 0451- 26 80 86