Karlshamn

Välkommen till Karlshamns kommunarkiv! Oss hittar du i Karlshamns rådhus på Rådhusgatan 10.

I vårt arkiv finns handlingar från 1863 och framåt. I undantagsfall finns äldre handlingar bevarade och finns då att finna hos Riksarkivet i Lund.

Är du intresserad av föreningsarkiv eller handlingar som rör folkrörelser var vänlig kontakta Blekingearkivet.

Vill du ta del av gamla skolbetyg så var vänlig lämna en förfrågan till vårt Servicecenter. Vad gäller betyg från grundskola så levereras de oftast till arkivet fem år efter det att eleven avlutat sin utbildning.

Tillgänglighet

Arkivets handlingar är tillgängliga för alla medborgare, med undantag för de handlingar som är skyddade av sekretess.

Kontaktuppgifter

Servicecenter:

📧: info@karlshamn.se

📞: 0454: 810 00