Östra Göinge

Välkommen till Östra Göinge kommunarkiv. Oss hittar ni i Brobys kommunhus.

Här kan du få hjälp med att hitta skolbetyg, handlingar från de gamla kommunerna, nämndprotokoll m.m.
De handlingar som finns i arkivet är allmänna och de flesta är offentliga, alltså för alla att åse. Dock finns undantag, då vissa handlingar är belagda med sekretess. För att vi ska kunna avgöra om detta material överhuvudtaget får lov att lämnas ut krävs det att vi gör en sekretessbedömning (offentlighets- och sekretesslagen), vilket gör att det kan komma att ta något längre tid att få ut sitt ärende.

Arkivets huvuduppgift är, sedan start, att förvalta kommunens analoga arkiv, men sedan årsskiftet 2016/17 har man ingått medlemskap i kommunalförbundet Sydarkivera, vars första syfte och fokus är att förvara och förvalta kommunens digitala handlingar. Sydarkivera har även roll som arkivmyndighet för vårt samtliga material (analogt som digitalt) som nu uppgår till ca 550 hyllmeter och växer ständigt.

Innan kontakt med ditt arkiv önskar vi i personalen att du som kund tar en titt på informationen under fliken ”Inför ditt besök” där du finner all information om kostnad, betalningsalternativ samt vad du som kund kan göra för att underlätta och påskynda ditt ärende.

Samtliga besök till kommunarkivet måste förbokas.

Kontaktuppgifter för tidsbokning:
Arkivarie
Maria Åkesson (främst måndag och torsdag)
maria.akesson@sydarkivera.se
Telefonkontakt: 072-99 33 293

Historik

År 1862 tillkom kommunallagarna. De, som från 1863, skulle styra över sju småkommuner: Glimåkra, Östra Broby, Emmislöv, Hjärsås, Knislinge, Kviinge och Gryt.
År 1974 slogs småkommunerna samman i en storkommun, Östra Göinge. Samtidigt startade arkivinstitutionen, vars uppgift är att tillhandahålla, förvara och framförallt förvalta Östra Göinges kulturarv. I arkivet finns således material från tiden innan sammanslagningen. Protokoll, fotografier, journaler, dagböcker, ritningar, pressklipp, betygskataloger… Men självklart finns även material från Östra Göinges ”nya” tid. Samtidigt som arkivet är kommunens minne finns också vissa föreningsarkivs handlingar, som föreningen valt att förvara hos kommunarkivet.