Ronneby

Välkommen till Ronneby kommunarkiv! Oss hittar du i arkivcentrums lokaler på Ronnebyvägen 4, Bräkne-Hoby (Tingsgården).

I arkivet

I vårt arkiv finner du främst kommunala handlingar från de småkommuner som en gång bildade Ronneby kommun. Den generella åldersgränsen på handlingarna är 1863 fram till idag och handlingar äldre än detta går att finna på Landsarkivet i Lund. Arkivets storlek uppgår idag till ca 1800 hyllmeter. Allt som finns i arkivet är förtecknat. Arkivet är öppet för allmänheten enligt offentlighetsprincipen.

Följande äldre kommuner är representerade i arkivet:

 • Backaryd 1863-1951
 • Bräkne-Hoby 1863-1966
 • Edestad 1863-1951
 • Eringsboda / Tving 1863-1962
 • Förkärla 1863-1951
 • Hallabro 1952-1962
 • Hjortsberga 1863-1951
 • Kallinge 1963-1966
 • Listerby 1863-1966
 • Ronneby stad 1883-1970
 • Ronneby landskommun 1847-1962
 • Ronneby köping 1725-1882
 • Ronneby kommun 1971-
 • Öljehult 1863-1951

Kommunala myndighetshandlingar

 • Social- och fattigvård
 • Skola
 • Byggnadsnämnd – kartor, ritningar.

Arkivet har även topografisk och juridisk litteratur i vårt referensbibliotek.

Små skatter

 • Stadsfiskalerna Rooth och Normans handlingar   
 • Häradshövding J C Thorns privata handlingar   
 • Ronneby bybok 1763-1837 (även mikrofilmad)   
 • Svartvita sekelskiftesfoton från Ronneby stad

Deponerade handlingar

 • Stadsfiskalerna Rooth och Normans handlingar   
 • Häradshövding J C Thorns privata handlingar   
 • Ronneby bybok 1763-1837 (även mikrofilmad)   
 • Svartvita sekelskiftesfoton från Ronneby stad

Kontakt

Önskar ni besöka oss så önskar vi att ni först tittar på Sydarkiveras hemsida under fliken ”Inför ditt besök”. Detta för att underlätta både för dig som kund och för att hjälpa vår personal att göra ert besök så bra som möjligt.

För att komma i kontakt med oss:

Kommunarkivarie
Anders Karlsson
anders.karlsson@ronneby.se

.