Inför ditt besök

För att ditt ärende hos oss, oavsett om det är via e-post, telefon eller personlig kontakt, ska kunna hanteras så smidigt och skyndsamt som möjligt, önskar vi att du som kund har med dig en del uppgifter till våra medarbetare. Nedan följer exempel på vad det kan innebära beroende på ärendetyp:

Bygglov/ritningar/vatten och avlopp

 • Fastighetsbeteckning
 • Adress
 • Byggår

Miljöhandlingar

 • Diarieplan
 • Fastighetsbeteckning
 • Ärende

Släktforskningsärenden

 • Födelsedata på den det gäller
 • Födelseort/landskommun/kommundel
 • Församling
 • Föräldrars födelsedata/ort/kommundel
 • Så mycket information som möjligt underlättar. Finns kunskap om eventuell vård eller fattighusvistelse, adoption? Finns utredningar som är kända?

Betygsärenden

 • Fullständigt födelsedata och namn (aktuellt efternamn under skoltiden)
 • Vilken skola
 • Vilket utbildningsprogram
 • Vilket år togs studenten?
 • Finns det något sabbatsår eller individuellt program?

Begäran av akt/ärende

 • Diarienummer, diarieplan
 • Förvaltning
 • År
 • Namn, födelsedata på den/det berör
 • Ärende det berör

Regler när du forskar

 • Var försiktig när du bläddrar och plockar i handlingarna – vissa handlingar kan vara mycket sköra.
 • Använd bomullshandskar.
 • Rubba inte den inbördes ordningen – låt oss sköta sorteringen.
 • Plocka inte ut handlingar ur kartongerna.
 • Om du vill ha kopior – lägg ett bokmärke eller skriv upp vilken sida som ska kopieras så hjälper vi dig.
 • Skulle något material skadas – tala om det så att vi kan laga skadan så snabbt som möjligt.
 • Fotografera gärna av det du tycker är intressant. Utan blixt.

Hur hittar jag det jag söker?

När du ska söka i arkiven kan du använda dig av arkivbeskrivningar och arkivförteckningar som visar vilka handlingar som finns i de olika arkiven. Du hittar dem i pärmar i forskarrummet eller via internet.

Arkivbeskrivningen ger en överblick över arkivbildarens verksamhet, organisation och eventuell sekretess. Arkivförteckningen är ett register över de handlingar som förvaras i arkivet.

Att söka i arkivförteckningarna

Enkel sökning:

 • Sök med upp till tre olika sökord. Om Du vill ha uppgifter om fattigvården i Nättraby skriver du in ”fattigvård” och ”Nättraby”. Tryck ”Sök”. Samtliga arkiv som innehåller fattigvårdshandlingar från Nättraby listas nu.
 • Markera den arkivbildare du är intresserad av.
 • I strukturen i vänstra delen av den sida, som visas nu, kan du markera en serierubrik för att se de volymer som ingår i denna serie.

Avancerad sökning:

 • Fyll i så många uppgifter som möjligt. Exempel: Arkivbildare: Rödeby rektorsområde, Ort: Rödeby, Kommun: Karlskrona och Typ: Skolor. Tryck ”Sök”.

Det sista – och kanske viktigaste hjälpmedlet – är vi som jobbar på arkivet. Vi svarar gärna på frågor och hjälper till så mycket vi kan.

KOSTNADER OCH BETALNING

Sydarkivera tar i första hand betalt via Swish: 123 218 73 59.
Har du inte Swish kan Sydarkivera skicka en faktura.

Avgiftstaxa 2019