Ansvar och roller

möteFör att ha en väl fungerande verksamhet är det viktigt att en myndighet har väl definierade roller, processer och planer för både pågående verksamhet och kommande förändringar.

Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer!

Vem gör vad?

  • Myndighetens arkivansvar – Nämnden eller styrelsen har det yttersta ansvaret för myndighetens verksamhet och de allmänna handlingar som hanteras där.
  • Arkivansvarig – Har det formella ansvaret för myndighetens arkiv och utses av nämnd eller styrelse.
  • Arkivombud – Har hand om den löpande informationsförvaltningen (arkivvården) hos en nämnd eller kommunalt bolag.
  • Dataskyddsombud – Kontrollerar att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen.
  • Handläggare – Den som ansvarar för ärenden i en myndighet.
  • Registrator – Diarieför inkommande och utgående handlingar.

 

Letade du efter något annat? Gå tillbaka till handboken.