Arkivredovisning

digitalhandlingFör att få insyn i de handlingar arkivet hanterar krävs särskilda dokument och planer som bidrar till sökbarhet och effektivitet. Med hjälp av dessa dokument kan en handlings hela livscykel följas och spåras, från att den skapas till att den gallras eller slutarkiveras.

 

Letade du efter något annat? Gå tillbaka till handboken.