Registerutdrag

Registerutdrag enligt art 15 GDPR

Enligt art 15 GDPR har den registrerade rätt att få ett utdrag från den personuppgiftsansvarige med information dels om man förekommer med sina personuppgifter hos den personuppgiftsansvarige, dels få tillgång till personuppgifterna och en del annan information enligt art 15.

Bland annat ska ändamålen med behandlingen av personuppgifterna anges i registerutdraget.

Dataskyddsteamet har tagit fram en mall för begäran om att få ut ett registerutdrag. Du hittar mallen här: Blankett begäran om registerutdrag DSO-tjänst (PDF)

Det är viktigt att den anpassas efter gällande organisation och grafisk profil.

Enligt GDPR ska registerutdraget lämnas ut i ett elektroniskt format om den registrerade gör begäran i elektroniskt format. Har man en e-tjänst för begäran ska således även registerutdraget lämnas ut elektroniskt.

Det är viktigt att man lämnar ut registerutdrag till rätt person och legitimering är därför ett krav oavsett hur registerutdraget lämnas ut.

Ett registerutdrag är en sammanställning av information. Det finns rättsfall på att rätten till registerutdrag enligt art 15 GDPR inte grundar någon rätt att få ut en allmän handling. (Förvaltningsrätten i Malmö 2018-09-05, mål nr 7808-18)

Vill någon ta del av allmänna handlingar som man förekommer i får man begära ut det i enlighet med offentlighetsprincipen.