Förvara och vårda

förvaringDet är varje myndighets ansvar att förvara, vårda och bevara den egna myndighetens handlingar/information, både analoga och digitala. Myndigheten ska se till att de arkivlokaler de använder är utformade enligt gällande krav. Även de handlingar/den information som myndigheten förvarar på servrar i datahallar ska skyddas från vatten, fukt, brand, skadegörelse och obehörig åtkomst.

 

Letade du efter något annat? Gå tillbaka till handboken.