Digitala mappar och filer

Glöm inte att städa upp bland digitala dokument och filer! Tänk på att det ofta finns filer i gemensamma mappar, i din egen hemkatalog, på datorns skrivbord eller på olika molntjänster för lagring som du använder i arbetet. Lathunden som bifogas ger praktiska tips för att storstäda i mappar och filer.

Reglerna för hur kommunen/bolaget ska hantera information som innehåller personuppgifter har blivit tydligare i och med dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter som behövs i arbetet får även fortsättningsvis hanteras, men det är viktigt att hålla ordning och skaffa rutiner för att rensa, gallra och arkivera dokument.