Digitala leveranser

digitalhandlingSydarkivera tar emot elektroniska handlingar efter överenskommelse om handlingarna är formaterade och dokumenterade enligt instruktioner och en provleverans har genomförts.