Hemliga handlingar

lagringsmedier_livscykel_sydark

  1. Registrering
  2. Märkning
  3. Distribution
  4. Kvittering
  5. Inventering
  6. Återlämning
  7. Arkivering eller gallring (förstöring)

 

 

Vad är hemliga handlingar?

Hemliga handlingar är allmänna handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter som även skyddas enligt säkerhetsskyddslagen till skydd för rikets säkerhet. Handlingarna har ett behov av högre säkerhetsskydd än övriga eller bara sekretessbelagda allmänna handlingar. Säkerhetsskyddet gäller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och ska skydda mot:

”Skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott…”

Hanteringsreglerna för hemliga handlingar blir därmed väldigt viktiga att följa. Eventuella brott mot dessa kan resultera i polisanmälan och personligt straffansvar.