4. Kvittering

Roller

Registrator: Ansvarar för att kvitteringslista finns fäst ovanpå den hemliga handlingen. Säkerställa att mottagande och ansvarighandläggare kvitterar handlingen.

Handläggare: Ansvar för att kvittera kvitteringslistan. Handläggaren ansvarar även från och med kvitteringen för handlingen och säkerställer att den förvaras rätt.

Instruktion

bockHemliga handlingar ska kvitteras av mottagande handläggare. Om andra handläggare tar del av handlingen ska även de skriva under kvitteringslistan. Det är den ansvariga handläggaren som ska kontrollera att andra handläggare är behöriga att ta del av den hemliga handlingen.

Vid sammanträde där ärende som involverar hemliga uppgifter föredras skall samtliga deltagande åhörare kvittera att de tagit del av uppgifter ur handlingen.

Om inte kvittering skett har verksamheten tappat kontrollen över handlingen. Detta ska anmälas direkt till verksamhetens säkerhetsskyddschef.

Bilaga

Mall – Kvittering av hemliga handlingar


 

Andra delar i hanteringen av hemliga handlingar:

  1. lagringsmedier_livscykel_sydarkRegistrering
  2. Märkning
  3. Distribution
  4. Kvittering
  5. Inventering
  6. Återlämning
  7. Arkivering eller gallring (förstöring)