5. Inventering

Roller

Registrator: Leder inventeringen av hemliga handlingar.

Ej registrator/säkerhetsklassad person dock ej säkerhetsskyddschef: Övervakar inventering

Handläggare: Uppvisar hemlig handling.

Instruktion

sökaÅrlig inventering av hemliga handlingar som ej förvaras i diarium eller arkiv.

Kontroll av:  

 • Rätt skydd av handling
 • Uppvisa samtliga handlingar
 • Undersöka förekomst av svartkopia
 • Inventera hårddiskar och USB-minnen

Inventeringsmall

Resultatet rapporteras till säkerhetsskyddschef som utreder eventuella röjda handlingar och vidtar åtgärder.

Mall – Inventering av hemliga handlingar


 

Andra delar i hanteringen av hemliga handlingar:

 1. lagringsmedier_livscykel_sydarkRegistrering
 2. Märkning
 3. Distribution
 4. Kvittering
 5. Inventering
 6. Återlämning
 7. Arkivering eller gallring (förstöring)