Insyn

Allmänhetens rätt till insyn i myndigheternas verksamhet är grundlagsskyddad. Offentlighetsprincipen innebär bland annat yttrandefrihet, meddelarfrihet och allmänna handlingars offentlighet. Att en handling är allmän innebär i grund och botten att myndigheternas handlingar tillhör oss alla, och vi har alla rätt att ta del av dem. Det finns inget krav på att vara svensk medborgare.

  • Allmän handling – En handling som är förvarad, inkommen eller upprättad hos en myndighet och kan begäras ut av allmänheten.
  • Lämna ut allmän handling – Kontrollera handlingars innehåll, bedöma sekretess och behandla begäran därefter.
  • Offentlighet och sekretess – Viss information kan orsaka skada om den kommer ut och blir därför sekretessbelagd.

 

Letade du efter något annat? Gå tillbaka till handboken.