Offentlig förvaltning

Handbok på webben

Grundläggande kunskap för anställda hos våra förbundsmedlemmar finns samlade i handbok på webben. För att ta del av skrivbara mallar och fördjupat material krävs inloggning till våra nätverk på webben.

Sydarkiveras tjänster

Förbundsmedlemmarna har gett Sydarkivera i uppdrag att hantera ett antal uppgifter som rör informationshantering och arkiv. Det är förbundsfullmäktige som beslutar om ramverket för verksamheten, och beskrivning av tjänsterna publiceras fortlöpande.

Vanliga frågor (FAQ)

Vi får många olika frågor! Från nuvarande förbundsmedlemmar, anslutande förbundsmedlemmar, andra myndigheter, arkivinstitutioner eller allmänheten. Efter hand sammanställs vanliga frågor och svar i en så kallad FAQ, med möjlighet att ställa ytterligare frågor via ett formulär på sidan.

Extern samverkan