Handbok

Sydarkiveras handbok på webben

Här finns det inte så mycket att läsa än! Efter hand som informationsfilmer och annat material blir klart kommer vi att fylla på med saker här. Handboken är i första hand avsedd för anställda hos våra förbundsmedlemmar som vill lära sig mer om informationshantering och arkiv.

Vem gör vad?

Insyn i verksamheten

Allmänhetens rätt till insyn i myndigheternas verksamhet är grundlagsskyddad. Offentlighetsprincipen innebär bland annat yttrandefrihet, meddelarfrihet och allmänna handlingars offentlighet. Att en handling är allmän innebär i grund och botten att myndigheternas handlingar tillhör oss alla, och vi har alla rätt att ta del av dem. Det finns inget krav på att vara svensk medborgare.

 Arkivredovisning

Arkivlokaler

  • Gör en driftsinstruktion
  • Kontrollera arkivlokaler (checklista)
  • Gör en åtgärdsplan…

Arkivarbete

  • Storstäda i mappar och filer
  • Storstäda i närarkiv och arbetsrum

Om olyckan är framme

  • Gör en kris- och beredskapsplan
  • ??
  • ??

Arkivleveranser

  • Checklista förbereda