Handbok

Här finns det inte så mycket att läsa än! Efter hand som informationsfilmer och annat material blir klart kommer vi att fylla på med saker här.

 1. För alla
  • Allmän handling
  • Informationshanteringsplan
  • Städa i mappar och filer
 2. Arkivansvarig
 3. Registrator
 4. Arkivombud
 5. Central arkivfunktion
 6. Arkivlokaler
 7. Verksamhetssystem