Allmän handling

Kom igång!

Kort informationsfilm som ger en övergripande introduktion till begreppet Allmän handling. Filmen riktar sig till alla anställda inom offentlig förvaltning som jobbar med olika typer av handlingar. Det är inte alltid lätt att veta vilka handlingar som är allmänna och hur de ska hanteras.