Insyn i verksamheten

Allmänhetens rätt till insyn i myndigheternas verksamhet är grundlagsskyddad. Offentlighetsprincipen innebär bland annat yttrandefrihet, meddelarfrihet och allmänna handlingars offentlighet.alla

Att en handling är allmän innebär i grund och botten att myndigheternas handlingar tillhör oss alla, och vi har alla rätt att ta del av dem. Det finns inget krav på att vara svensk medborgare. Journalisterna har en särskilt viktig roll att fylla eftersom det är deras uppgift att sprida information om vad som händer i samhället.