Utbildning

Informationshantering och arkiv

Kommunalförbundet Sydarkivera ger råd och stöd till förbundsmedlemmarna när det gäller arkiv och dokumenthantering, bland annat i form av utbildningar. Samtliga kurser är gratis och ingår som en kompetensutveckling för Sydarkiveras förbundsmedlemmar.

Grundutbildning

På kursen får du lära dig grunderna om lagar, roller och ansvar när det gäller informations- och ärendehantering.

Intensivutbildning

Repetition av grunderna om ärende- och dokumenthantering.

Specialistutbildning

Skräddarsydda utbildningar för arkivarier och andra specialister inom informationshantering.

E-lärande

Utbildningar i form av antingen färdiginspelade korta webbutbildningar (filmer) eller via interaktiva digitala utbildningar.

utbildare

Dokumentation

Dokumentation och diskussionstrådar hittar du via vårt externa nätverk på Yammer.

Har du inte inloggning?
Läs mer och begär åtkomst via sidan: Nätverk  på webben

Om tjänsten

Ansvarig för tjänsten: Anki Heimonen
Typ av tjänst: Bastjänst (ingår i medlemsavgiften)