E-lärande

Interaktiva utbildningar och filmer

Sydarkivera erbjuder utbildningsmaterial som kan användas ute på medlemmarnas arbetsplatser och köras av användare på distans. Det är utbildningar i form av antingen färdiginspelade korta webbutbildningar (filmer) eller via interaktiva digitala utbildningar. Utbildningarna är riktade mot olika roller eller arbetsmoment.

Städa närarkiv

Städa Närarkiv är ett experiment med digitalt interaktivt utbildningsmaterial. Webbversionen finns publicerad externt. Arkivera Mera ger användaren en grundläggande insikt i vad ett närarkiv är, hur det kan se ut och vad som styr vad som ska finnas i det. Med hjälp av en förenklad dokumenthanteringsplan, en samling skrivna regler och anvisningar, ska användaren sortera objekt till rätt plats och på så sätt tjäna poäng.

Vill du veta mer om den interaktiva utbildningen?
Läs mer på sidan:

Informationsfilmer

Filmerna samlas efter hand på Sydarkiveras kanal på Youtube:

Kort informationsfilm för arkivansvariga. Vår utbildare Anki Heimonen berättar kort om vad du behöver veta om arkiv och informationshantering.

Kort informationsfilm om Sydarkiveras verksamhet.