Grund

Grundutbildning

Salsutbildning uppdelad på två dagar som ger fördjupade kunskaper om lagar, roller, ansvar, informationshantering och redovisning av arkivinformation. Riktar sig till handläggare, registratorer, sekreterare, administratörer som arbetar med informationshantering, arkivansvariga, arkivombud/arkivredogörare eller arkivassistenter.

Hitta aktuella utbildningar