Specialist

Specialistutbildning

Specialinriktade utbildningar med fokus på utvalda verksamhetsområden eller problemområden där behov framkommit i samband med tillsynsbesök eller verksamhetsförändringar. Berör främst de som arbetar inom det specifika området.

Erbjuds på plats hos förbundsmedlem vid behov och i övrigt vid önskemål från medlemskommunerna.

Hitta aktuella utbildningar