Mallar

Redovisning av information

Sydarkivera förvaltar gemensamma verktyg och mallar för att förenkla arbetet med informationsförvaltning för förbundsmedlemmarna. Målsättningen är att på sikt införa verksamhetsnära arkivredovisning. En informationsredovisning som utgår från verksamheternas processer och informationsflöden.

Mallar inom konceptet VerkSAM

Informationskartlaggning