VerkSAM Beskrivning

Enligt både offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar (arkivbeskrivning). Beskrivningen ska ge en överblick av myndighetens information och organisation.
Myndigheten ska redovisa uppgifterna så att den som söker information kan förstå vilka handlingstyper som uppstår i verksamheten.
Sydarkivera har tagit fram en mall som förbundsmedlemmarna kan använda. Tanken är att varje kommun/organisation kan anpassa mallen för sin egen grafiska profil.
För att underlätta arbetet finns en kortfattad instruktion. Instruktionen förklarar vad en arkivbeskrivning är och hur du fyller i mallen. Målgruppen är arkivansvariga och arkivombud på förvaltning.

Här hittar du de bestämmelser som gäller:

Målbild_användare med behov