Kommentarer

För att lämna kommentarer behöver du ange en e-postadress, men du behöver inte ha ett WordPress-konto. Kommentarsfunktionen till inlägg på bloggen och sidorna som publiceras på http://www.sydarkivera.se är modererad. Det innebär att vi läser kommentarer innan de publiceras på bloggen. Vi publicerar självklart inte kommentarer som strider mot Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Vi publicerar inte heller anonyma kommentarer, integritetskänsliga personuppgifter, eller kommentarer som uppenbarligen inte rör verksamheten.

Kommunalförbundet Sydarkivera är en myndighet och omfattas av samma lagar som kommuner och landsting. Det gäller bland annat Tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar och Offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser om registrering av allmänna handlingar. Kommentarer hanteras på samma sätt som andra handlingar som kommer in till myndigheten till exempel via brev eller e-brev.