Bibliotek

På den här sidan samlar vi aktuella och färdigställda dokument. Sidan är under uppbyggnad. Bland annat färdigställer vi nyligen antagna dokument för publicering. Du är alltid välkommen att kontakta oss och fråga efter dokumentation. Kika på sidan Kontakt här på bloggen.

Styrande dokument

Sydarkiveras förbundsordning (pdf)
Verksamhetsplan 2017 (Pdf)
Handlingsprogram 2017-2022 (Pdf)
Tillsynsplan 2016-2022 (Pdf)
Nyttorealiseringsplan 2015-2016 (pdf)
Verksamhetsbeskrivning 2015-2016 (pdf)
Reglemente Förbundsstyrelsen 2015 (Pdf)
Delegationsordning 2015 (Pdf)

Råd och stöd

Aktiviteter hösten 2017 (Pdf)
Bokning av aktiviteter (bokningsportalen)
Reviderad utbildningsplan hösten 2016 (Pdf)
Aktiviteter hösten 2016_3(Pdf)
Aktiviteter hos Sydarkivera våren 2016 (Pdf)
Utbildningsplan för våren 2016 (Pdf)
Rapport från fördjupad nulägesanalys 2015-06-01 (Pdf)
Mall – Gallringsplan för skräp (Pdf)

Lägesrapporter
Lägesrapport råd och stöd september 2016 (Pdf)
Lägesrapport råd och stöd november 2015 (Pdf)

Arkivleveranser

Leveransutredning Omsorg VO och LSS (Pdf)

Lägesrapporter
Lägesrapport leveranser september 2016 (Pdf)
Lägesrapport leveranser maj 2015 (Pdf)
Lägesrapport leveranser november 2015 (Pdf)

Arkivsystem

Projektdefinition bevarandeplattform lansering 2016-09-29 (Pdf)
Förstudiedirektiv Sydarkivera labb 20150420 (Pdf)
Förstudierapport Sydarkivera Labb 20150924 (Pdf)

Lägesrapporter
Lägesrapport arkivsystem september 2016 (Pdf)
Lägesrapport arkivsystem november 2015 (Pdf)

Anslutningar nya förbundsmedlemmar

Anslutningsplan 2018 (Pdf)
Anslutningsrapport_2017
Anslutningsplan 2017 (Pdf)

Nyhetsbrev

Nyhetsbreven har ersatts av information via förbundsmedlemmarnas gemensamma nätverk webben.

Nyhetsbrev, december 2016 (Sway)
Nyhetsbrev, oktober 2016 (Sway)
Nyhetsbrev, maj 2016 (Sway)
Nyhetsbrev, januari 2016 (Sway)
Nyhetsbrev, augusti 2015 (Pdf)
Nyhetsbrev, juni 2015 (pdf)