Bibliotek

På den här sidan finns ett urval dokument publicerade. Du är alltid välkommen att kontakta oss och fråga efter dokumentation. Kika på sidan Kontakt här på bloggen.

Styrande dokument

Sydarkiveras förbundsordning (PDF)
Arbetsordning för kommunalförbundsförbundsfullmäktige, fastställd 2017-11-10 (PDF)
Reglemente för förbundsstyrelsen, fastställd 2015-02-13 (PDF)
Delegationsordning, fastställd 2015-02-13 (PDF)
Arkivreglemente, fastställt 2015-10-23 (PDF)
Förbundspolicy, fastställd 2017-11-10 (PDF)
Handlingsprogram 2019-2022, fastställd 2018-11-09 (PDF)
Handlingsprogram 2017-2022, fastställd 2016-11-04 (PDF)
Tillsynsplan 2016-2022, fastställd 2015-12-04 (PDF)
Nyttorealiseringsplan 2015-2016 (PDF)

Budget, verksamhetsplanering och uppföljning

Årsredovisning 2017 (PDF)
Årsredovisning 2018 (PDF)
Revisionsrapport 2017 (PDF)
Revisionsrapport 2018 (PDF)
Revisionsberättelse 2017 (PDF)
Revisionsberättelse 2018 (PDF)
Verksamhetsplan 2017 (PDF)
Verksamhetsplan 2019 (PDF)
Verksamhetsplan 2020 (PDF)
Verksamhetsbeskrivning 2015-2016 (PDF)

Råd och stöd

Tillsynsrapport 2016 – Socialt stöd/Vård och omsorg (PDF)
Rapport från fördjupad nulägesanalys 2015-06-01 (PDF)

Från och med 2018 bokas alla aktiviteter via bokningsportalen:

Aktiviteter hösten 2017 (PDF)
Reviderad utbildningsplan hösten 2016 (PDF)
Aktiviteter hösten 2016_3(PDF)
Aktiviteter hos Sydarkivera våren 2016 (PDF)
Utbildningsplan för våren 2016 (PDF)

Lägesrapporterna har ersatts med uppföljning i samband med bokslut:
Lägesrapport råd och stöd september 2016 (PDF)
Lägesrapport råd och stöd november 2015 (PDF)

Arkivleveranser

Leveransutredning Omsorg VO och LSS (PDF)
Lägesrapport leveranser september 2016 (PDF)
Lägesrapport leveranser maj 2015 (PDF)
Lägesrapport leveranser november 2015 (PDF)

Arkivsystem

Projektdefinition bevarandeplattform lansering 2016-09-29 (PDF)
Förstudiedirektiv Sydarkivera labb 20150420 (PDF)
Förstudierapport Sydarkivera Labb 20150924 (PDF)
Lägesrapport arkivsystem september 2016 (PDF)
Lägesrapport arkivsystem november 2015 (PDF)

Anslutningar nya förbundsmedlemmar

Anslutningsplan 2018 (PDF)
Anslutningsrapport 2017 (PDF)
Anslutningsplan 2017 (PDF)