För leverantörer

Information till dig som är leverantör

Kommunalförbundet Sydarkivera är en gemensam arkivorganisation sina förbundsmedlemmar. Det innebär att Sydarkivera fungerar som ett gemensamt kommunarkiv. Vi arbetar med tillsyn, rådgivning, utbildning och med att ta fram gemensamma mallar och rutiner. Utöver detta så förvaltar vi gemensamt digitalt slutarkiv. Digitala arkivleveranser hanterar vi tillsammans med förbundsmedlemmarna.

Mer information finns på sidan Om Sydarkivera.

I kommunalförbundet finns en gemensam beslutsorganisation med representanter från samtliga förbundsmedlemmar som motsvarar den som finns i en kommun. Fullmäktige och styrelse är politiskt utsedda av förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige. Den administrativa ledningen består av en förbundschef.

Mer information finns på sidan Om politik.

Besök oss gärna!

Två gånger om året har vi öppna studiebesök på huvudkontoret i Alvesta. Via länken hittar du information om aktuella studiebesök och formulär för bokning:

Vårt uppdrag i korthet

Vårt uppdrag är för det första att ge råd och stöd till förbundsmedlemmar när det gäller arkiv- och dokumenthantering. Både traditionella pappersarkiv och digitala arkiv. I uppdraget ingår att ge råd till exempel i samband med kravställning och införande av nya verksamhetssystem. Vi erbjuder också förbundsmedlemmarna utbildningar och nätverk för olika intressenter.

Sydarkivera ansvarar också för tillsyn över förbundsmedlemmarnas arkiv enligt arkivlagen. För detta krävs beslut i respektive förbundsmedlems fullmäktige (arkivreglemente). En gemensam tillsynsplan har utarbetats för att kunna strukturera och följa upp arbetet med tillsyn.

I uppdraget ingår också att förvalta ett gemensamt arkivsystem för långsiktigt digitalt bevarande av förbundsmedlemmarnas e-arkiv. Som gemensam arkivmyndighet tar Sydarkivera att ta över ansvar för att vårda och lämna ut handlingar från de digitala arkiv som överlämnas. Den grundläggande bevarandeplattformen infördes 2016-2017.

Vi har även i uppgift att leda och samordna projekt för att avställa och leverera information från förbundsmedlemmarnas gamla verksamhetssystem.

Mer information finns via sidan Våra tjänster.

Samarbetspartners och leverantörer:

 • Ronneby kommun om löneadministration.
 • Karlskrona kommun om rådgivning när det gäller upphandling och informatörstjänster.
 • Kommunalförbundet ITSAM om utbildningar och erfarenhetsutbyte.
 • Karl-Fredrik Björklund om uppdragsutbildningar (temadagar 2017)
 • Luleå tekniska universitet om uppdragsutbildningar och expertis bevarandesystem.
 • Archiwwwe om utbildning och provinsamling för webbarkivering (2016 i samband med utredning)
 • Preserva om expertis bevarandesystem (2016 i samband med behovskartläggning digital bevarandeplattform)
 • ES Solutions AB om paketeringsverktyg och bevarandeplattform (öppen programvara vidareutvecklad i anslutning till projektet E-ARK.)
 • Atea om kontorsarbetsplatser och teknisk plattform bevarandesystemet.
 • Griffel AB om tjänster för kontorsprogramvaror.
 • Telenor Sverige AB om telefoni.
 • MultiNet om tjänst för administration av kurser och aktiviteter.

Kontakt

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss för att presentera tjänster eller produkter?

Kontakta:

Mats Porsklev, förbundschef
Telefon: 0470-34 96 31
E-post: mats.porsklev@sydarkivera.se