Lediga anställningar

Arkivarie till team för råd och stöd

Anställningens inriktning är att tillsammans med övriga arkivarier i teamet arbeta med råd och stöd till förbundsmedlemmarna. Du arbetar såväl med frågor om e-arkiv och digital informationshantering som traditionell arkivering på papper samt i förekommande fall även frågor rörande dataskyddsförordningen.

I anställningen ingår att vara regional samordnare för ett antal kommuner i regionen. Som regional samordnare är du en första kontakt mot förbundsmedlemmarna, genomför kommunbesök och samordnar regionala träffar med mera. Arbetet innebär resor för att utöva tillsyn samt ge råd och stöd på plats hos förbundsmedlem.

Placering kommer att vara på vårt avdelningskontor i Hässleholm. Körkort lägst klass B är ett krav.

Arbetsuppgifter

 • Genomföra regelbundna kommunbesök med planerad tillsyn hos förbundsmedlemmar.
 • Ge råd om arkiv och informationsförvaltning till medlemmarnas förvaltningar och bolag.
 • Samordna regionala träffar för medlemmarnas arkivfunktioner.
 • Medverka vid nätverksträffar och temadagar i Alvesta.
 • Bevaka förbundsmedlemmarnas behov av råd och stöd om arkiv och informationshantering.
 • Medverka vid anslutning av nya förbundsmedlemmar.
 • Delta i arbetet med framtagande av gemensamma rutiner och mallar för informationsplaner/dokumenthanteringsplaner.
 • I förekommande fall genomföra vissa utbildningsinsatser (framförallt på lokal nivå).
 • Medverka i Sydarkiveras team för dataskyddsfrågor.
 • Vara behjälplig inom Sydarkivera med övriga arbetsuppgifter.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är utbildad inom arkivvetenskap på högskolenivå eller har annan utbildning som vi bedömer som likvärdig. Du har ett gediget intresse av frågor som rör arkiv och informationsförvaltning.

I rollen som regional samordnare är det viktigt att du har god samarbetsförmåga och är lösningsorienterad. Du behöver vara praktisk, pedagogisk, lyhörd och självgående. I rekryteringen kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Du kommer att vara i kontakt med många olika verksamheter och därför är det av största vikt att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift samt samverka på ett professionellt och serviceinriktat sätt.

Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att ge råd och stöd om arkiv och informationsförvaltning. Vi ser gärna att du har kunskap om eller erfarenhet av att arbeta med verksamhetsnära arkivredovisning. Tidigare erfarenhet från kommunal sektor och kunskap om gällande regelverk är meriterande. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att genomföra utbildningar om arkiv och informationsförvaltning.

Kommunalförbundet Sydarkivera

Vi är en gemensam arkivorganisation för kommuner i södra Sverige. Just nu är vi 16 anställda med kontor i Alvesta, Vimmerby och Hässleholm. Sydarkivera samordnar digitala arkivleveranser från verksamhetssystem, förvaltar gemensamt arkivsystem samt ger råd och stöd när det gäller informationshantering och arkiv.

Vi hanterar sekretessbelagd information som kan ha betydelse för rikets säkerhet, vilket innebär att den som får tjänsten ska vara svensk medborgare och klara en säkerhetsprövning (nivå 3) via säkerhetspolisen.

Kommunalförbundet Sydarkivera använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering. Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 1 juni 2018

Ansökan skickas via e-post till registrator@sydarkivera.se ange ref: SARK. 2018.98

Kontaktperson för mer information om tjänsten:

 • Mats Porsklev, förbundschef 0472–39 10 01
 • Magdalena Nordin, Tillsynsarkivarie 0472–39 10 02

Omfattning: 100 %

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Löneform: Månadslön, individuell lönesättning tillämpas

För att vara så flexibla som möjligt i denna anställning så intervjuar vi kandidater fortlöpande. Tillträde enligt överenskommelse.


Sydarkivera söker dig till nystartat team för dataskyddsombud

Rekrytering pågår. Sista ansökningsdag var den 2 maj.

I maj startar vi upp vår verksamhet med gemensamt dataskyddsombud för förbundsmedlemmarna. Vi söker nu en eller flera personer för att bemanna team för dataskyddsombud. Placering kommer att vara antingen på vårt huvudkontor i Alvesta eller på något av våra noder, Vimmerby eller Hässleholm. Placeringsort diskuteras i samband med anställning.

Under våren bygger vi upp verksamheten successivt och i teamet ingår för närvarande informationssäkerhetsspecialist och arkivarie. Ansvarig DPO/förbundsjurist har rekryterats.

Dataskyddsteamet kontrollerar att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt hos våra medlemmar. I uppdraget ingår också att informera och ge råd om dataskyddsförordningen och angränsande regler.

Kommunalförbundet Sydarkivera är en gemensam arkivorganisation för kommuner i södra Sverige. Det är en stor andel av våra förbundsmedlemmar och de kommunala bolagen i medlemskretsen som kommer att teckna avtal för att delta i samverkan gemensamt dataskyddsombud.

Som en del av teamet arbetar du framförallt med frågor som rör dataskydd. Du kommer också att delta i förbundets ordinarie verksamhet med råd och stöd i frågor som rör informationshantering och informationssäkerhet.

Resor ingår i tjänsten eftersom våra förbundsmedlemmar är spridda geografiskt, från Vellinge i söder till Vadstena i norr. Körkort är därför ett krav. För att livspusslet ska gå ihop så arbetar vi med flexibla arbetstider.

Arbetsuppgifter för dataskyddsteamet:

 • Vara ett kunskapsstöd, informera och ge råd om skyldigheter enligt dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning.
 • Identifiera kompetensutvecklingsbehov, planera och genomföra utbildningar i dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning hos anslutna förbundsmedlemmar.
 • Ta fram mallar för interna riktlinjer och policydokument för behandling av personuppgifter hos den personuppgiftsansvarige.
 • Samarbeta med tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor.
 • Bistå i utredning av misstänkta dataintrång.
 • Ge råd vid genomförande av konsekvensbedömning av dataskydd och övervaka genomförande av den.
 • Arbeta med att utveckla policy, riktlinjer och instruktioner för informationssäkerhet i samverkan med övriga i förbundet.

Beroende på din profil/bakgrund, så kan även en eller flera av nedanstående uppgifter ingå:

 • Råd och stöd till förbundsmedlemmarna när det gäller informationssäkerhetsarbete, informationsförvaltning eller arkiv.
 • Arbeta med informationskartläggning.
 • Utbildningar inom ditt område.
 • Projektledning.
 • Genomföra riskanalyser och lämna förslag på riskhantering.
 • Bevaka och beskriva den interna och externa hotbilden.
 • Utarbeta, införa och förvalta rutiner för informations- och it – säkerhet internt.
 • Ansvara för eller delta i arbetet med systemförvaltning för Sydarkiveras interna kontorsplattform/arbetsplatser.
 • Delta i systemförvaltning bevarandesystem

Kvalifikationer

För att bidra till teamet behöver du ha hög integritet och samarbetsförmåga. Du behöver trivas med att arbeta i team, vara kommunikativ, strukturerad och lösningsorienterad. Du kommer att vara i kontakt med många olika verksamheter och därför är det av största vikt att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift samt samverka på ett professionellt och serviceinriktat sätt.

Vi söker dig som har ett stort intresse och engagemang inom it- och informationssäkerhet. Du känner dig hemma med att arbeta i en föränderlig organisation och gillar att ta till dig ny kunskap och är van att omvärldsbevaka.

Du har relevant akademisk utbildning. Vi ser gärna att du har en flerårig erfarenhet av att arbeta med frågor om dataskydd, informationssäkerhet eller informationsförvaltning. Erfarenhet från kommunal sektor och kunskap om gällande regelverk samt kunskap om dataskyddsförordningen är meriterande. I rekryteringen kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vår målsättning är ett sammansatt team med bred kompetens.

Tillträde maj/juni 2018 eller efter överenskommelse.

Kommunalförbundet Sydarkivera är en gemensam arkivorganisation för kommuner i södra Sverige. Vi är 15 anställda och har kontor i Alvesta, Vimmerby och Hässleholm.

Vi hanterar sekretessbelagd information som kan ha betydelse för rikets säkerhet, vilket innebär att den som får tjänsten ska vara svensk medborgare och klara en säkerhetsprövning (nivå 3) via säkerhetspolisen.

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 2 maj 2018.

Ansökan skickas via e-post till registrator@sydarkivera.se.

Kontaktperson för mer information om tjänsten:

Mats Porsklev, förbundschef 0472–39 10 01, 072–99 33 281

Anders Danielsson, informationssäkerhetsspecialist 0472–39 10 09, 072–993 32 89

Omfattning: 100 %

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Löneform: Månadslön, individuell lönesättning tillämpas

För att vara så flexibla som möjligt i denna anställning så intervjuar vi kandidater fortlöpande. Tillträde enligt överenskommelse.


Tidigare anställningar

Tidigare anställningar

6 comments

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s