Avslutade rekryteringar

Vi söker arkivarie att ansvara för arkivmyndighetsfunktionen!

Rekrytering slutförd, sista ansökningsdag var den 14 juni 2019.

Sydarkivera är en gemensam arkivorganisation för kommuner i södra Sverige. Just nu är vi 26 anställda med kontor i Alvesta, Vimmerby och Hässleholm. Sydarkivera samordnar digitala arkivleveranser från verksamhetssystem, förvaltar gemensamt arkivsystem samt ger råd och stöd när det gäller informationshantering och arkiv.

Vi söker en arkivarie som ansvarar för arkivmyndighetsfunktionen hos Sydarkivera. Arkivmyndigheten har ansvar för tillsyn av medlemmarna, hanterar interna och externa utlämnande av allmänna handlingar, sekretessbedömningar samt tar fram styrdokument till Sydarkivera och dess medlemmar.

Eftersom Sydarkivera i sin myndighetsutövning hanterar sekretessbelagd information som kan ha betydelse för rikets säkerhet är tjänsten säkerhetsklassad. Detta innebär att den som får tjänsten ska vara svensk medborgare och klara en säkerhetsprövning. Om du vill veta mer om vad en sådan prövning innebär så gå till http://www.sakerhetspolisen.se

Placeringsort är Alvesta. Anställningens omfattning är 100 %.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är utbildad inom arkivvetenskap på högskolenivå eller har annan utbildning som vi bedömer som likvärdig. Du har ett gediget intresse av frågor som rör arkiv och informationsförvaltning. Som ansvarig för arkivmyndigheten behöver du vara säker i din roll, men även lyhörd och självgående.

I rekryteringen kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du kommer att vara i kontakt med många olika verksamheter och därför är det av största vikt att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift samt samverka på ett professionellt och serviceinriktat sätt. Vi ser gärna att du har gedigen erfarenhet av arkivtillsyn, granskning av gallringsbeslut och riktlinjer för arkivvård. Tidigare erfarenhet från kommunal sektor och kunskap om gällande regelverk är meriterande.

Dina arbetsuppgifter

Vi erbjuder Dig en unik arbetsplats, fylld av kunniga experter inom arkivområdet. Vi har en god arbetsmiljö, bra personalsociala förmåner och stora möjligheter till flexibel arbetstid.

Som arkivarie kommer du att:

 • Samordna arbetet med arkivtillsyn och rapportera genomförd tillsyn och planering av åtgärder till förbundsstyrelsen.
 • Leda arbetet med att förfina rutiner och mallar inom tillsynsarbetet.
 • Delta i arbetet med att utföra planerad och händelsestyrd tillsyn hos förbundsmedlemmar.
 • Hantera skada-/menprövning i samband med utlämnande av allmän handling från till Sydarkivera överlämnade arkiv.
 • Leda och samordna arbetet med riktlinjer om arkivvård.
 • Medverka vid nätverksträffar och temadagar som expert när det gäller frågor kring gallring och bevarande.
 • Medlemssamordnare för några kommuner inom förbundskretsen vilket innebär bland annat kommunbesök.
 • Delta i arbetet med att ge råd om arkiv och informationsförvaltning till medlemmarnas förvaltningar och bolag.
 • Delta i arbetet med framtagande av gemensamma rutiner och mallar för informationshanteringsplaner/dokumenthanteringsplaner.
 • Medverka i Sydarkiveras arbete med dataskyddsfrågor.
 • Vara behjälplig inom Sydarkivera med övriga arbetsuppgifter.

Sydarkivera söker erfaren Systemutvecklare

Rekrytering slutförd, sista ansökningsdag var den 30 april 2019.

Vi söker nu Systemutvecklare, vilket är en helt ny anställning hos oss på Sydarkivera. Fokusområden är våra applikationer som ingår i stegen leverans till slutförvaring. Dessa behöver vidareutvecklas för hög genomströmning och nya tjänster. Du blir placerad inom it-funktionen, där vi i huvudsak arbetar på uppdrag av våra tjänsteområden Digitala arkivleveranser och Digitalt slutarkiv. Du kommer att bli en viktig kugge i vårt bygge av en arkivorganisation att lita på.

Sydarkiveras leveransprocesser och processer kring digitalt bevarande bygger i sin helhet på nationella metoder och internationella standarder. Vi medverkar också aktivt i framtagande av nya metoder för bevarande, såsom gemensamma specifikationer för informationstyper och bevarande av applikationslogik för att garantera äkthet och tillgänglighet av handlingar under lång tid. Förvaltningsledare förmedlar och medverkar i alla inkommande uppdrag till vår it-funktion. Vår it-miljö sträcker sig från tidigt 80-tal till senaste teknologier inom distribuerade datacentermiljöer med containerbaserade applikationer och tjänster.

Placeringsort är på vårt huvudkontor i Alvesta. Våra anställda har möjlighet att arbeta på distans vissa dagar i veckan.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar

 • Utvecklingsarbete som består av att etablera integrationer, grafiska gränssnitt och bakgrundslogik.
 • Medverka i inledande skeden inför nya utvecklingsuppdrag.
 • Medverka i Sydarkiveras kedja av applikationer från leverans till slutförvaring och vidareutveckling för hög genomströmning och nya tjänster.
 • Systemadministratör i våra moderna datacentermiljöer.
 • Delta i övrigt förekommande aktiviteter vid förbundet inklusive diverse utredningar inom förbundets verksamhet.

Dina närmaste kollegor blir arkivarier, it-arkivarier, systemadministratörer och förvaltningsledare. Bevarandestrateg medverkar i vårt dagliga arbete med övergripande inriktningsbeslut och vägvalsfrågor.

Kvalifikationer

Du stortrivs i utvecklingsprojekt som i stora delar bygger på öppen källkod, såsom linuxskal, python, javascript, nodejs, django, redis, rabbitmq, angular eller motsvarande. Du har dokumenterad erfarenhet inom dessa områden. Vi ser också att du har längre erfarenhet inom linuxplattformar, containerteknologier, relationsdatabaser, xml, xml schema, xslt eller html. Ett extra plus är om du även behärskar servermiljöer som bygger på Microsoft, framförallt ad, sql och licenshantering.

Som person är du noggrann, strukturerad och analytisk. Du kommer att vara i kontakt med många olika verksamheter och därför är det av vikt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du är en eldsjäl inom programmering och har lätt för att ta till dig nya teknologier som du omsätter till vår öppna arkitektur. Vi lägger stor vikt vid din personlighet, och att du kompletterar vår arbetsgrupp.

Tillträde augusti 2019 eller efter överenskommelse.


Administratör/ekonom 75 – 100 %, vikariat

Rekrytering slutförd, sista ansökningsdag var den 27 september 2018

Vi söker en duktig vikarierande administratör/ekonom med placering på vårt huvudkontor i Alvesta. Som medarbetare i kommunalförbundet Sydarkivera blir du en viktig kugge i vårt bygge av en arkivorganisation att lita på. Detta är ett vikariat tills ordinarie befattningshavare återgår i tjänst.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar

 • Administration, ekonomi och viss lönehantering
 • Löpande bokföring och avstämningar.
 • Månadsrapporter, inventarieregister och statistik
 • Kund- och leverantörsreskontra
 • Vissa löne- och reserapporter
 • Delta i registrering av allmänna handlingar, expediering av beslut samt närarkiv
 • Administration och service i samband med möten, utbildningar, workshopar och konferenser.
 • Administration telefon och beställningar, mm
 • Övriga administrativa kontorsgöromål

Vi använder oss av Visma ekonomisystem samt Lex för ärende och dokumenthantering, Lega online för kursadministration och Office 365. Lönehantering sker via Ronneby kommun som är vår samarbetspartner dock sker viss hantering av löpande rapportering till Ronneby samt bokföring i Visma.

Vi söker dig som har ekonomisk utbildning och erfarenhet av arbete med ekonomi, lön och administration. Du kommer att arbeta självständigt med eget ansvar. Du har lätt för att samarbeta, är serviceinriktad och är driftig samt har lätt för att kommunicera båda via telefon och personliga besök. Meriterande är om har erfarenhet från liknande arbetsuppgifter och ser gärna att du har erfarenhet av kommunal förvaltning.

Tillträde oktober 2018 eller efter överenskommelse.

Kommunalförbundet Sydarkivera är en gemensam arkivorganisation för kommuner i södra Sverige. Vi är 20 anställda med kontor i Alvesta, Vimmerby och Hässleholm. Vi arbetar med digitala- och pappersarkiv, förvaltar gemensamt digitalt arkivsystem samt ger råd och stöd när det gäller informationshantering och arkiv samt är dataskyddsombud för ett stort antal kommuner / medlemmar. samt är dataskyddsombud för ett stort antal kommuner / medlemmar.

Vi hanterar sekretessbelagd information som kan ha betydelse för rikets säkerhet, vilket innebär att den som får tjänsten ska vara svensk medborgare och klara en säkerhetsprövning (nivå 3) via säkerhetspolisen.

Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.


Arkivarie till team för råd och stöd

Rekrytering slutförd, sista ansökningsdag var den 1 juni 2018

Anställningens inriktning är att tillsammans med övriga arkivarier i teamet arbeta med råd och stöd till förbundsmedlemmarna. Du arbetar såväl med frågor om e-arkiv och digital informationshantering som traditionell arkivering på papper samt i förekommande fall även frågor rörande dataskyddsförordningen.

I anställningen ingår att vara regional samordnare för ett antal kommuner i regionen. Som regional samordnare är du en första kontakt mot förbundsmedlemmarna, genomför kommunbesök och samordnar regionala träffar med mera. Arbetet innebär resor för att utöva tillsyn samt ge råd och stöd på plats hos förbundsmedlem.

Placering kommer att vara på vårt avdelningskontor i Hässleholm. Körkort lägst klass B är ett krav.

Arbetsuppgifter

 • Genomföra regelbundna kommunbesök med planerad tillsyn hos förbundsmedlemmar.
 • Ge råd om arkiv och informationsförvaltning till medlemmarnas förvaltningar och bolag.
 • Samordna regionala träffar för medlemmarnas arkivfunktioner.
 • Medverka vid nätverksträffar och temadagar i Alvesta.
 • Bevaka förbundsmedlemmarnas behov av råd och stöd om arkiv och informationshantering.
 • Medverka vid anslutning av nya förbundsmedlemmar.
 • Delta i arbetet med framtagande av gemensamma rutiner och mallar för informationsplaner/dokumenthanteringsplaner.
 • I förekommande fall genomföra vissa utbildningsinsatser (framförallt på lokal nivå).
 • Medverka i Sydarkiveras team för dataskyddsfrågor.
 • Vara behjälplig inom Sydarkivera med övriga arbetsuppgifter.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är utbildad inom arkivvetenskap på högskolenivå eller har annan utbildning som vi bedömer som likvärdig. Du har ett gediget intresse av frågor som rör arkiv och informationsförvaltning.

I rollen som regional samordnare är det viktigt att du har god samarbetsförmåga och är lösningsorienterad. Du behöver vara praktisk, pedagogisk, lyhörd och självgående. I rekryteringen kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Du kommer att vara i kontakt med många olika verksamheter och därför är det av största vikt att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift samt samverka på ett professionellt och serviceinriktat sätt.

Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att ge råd och stöd om arkiv och informationsförvaltning. Vi ser gärna att du har kunskap om eller erfarenhet av att arbeta med verksamhetsnära arkivredovisning. Tidigare erfarenhet från kommunal sektor och kunskap om gällande regelverk är meriterande. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att genomföra utbildningar om arkiv och informationsförvaltning.

Kommunalförbundet Sydarkivera

Vi är en gemensam arkivorganisation för kommuner i södra Sverige. Just nu är vi 16 anställda med kontor i Alvesta, Vimmerby och Hässleholm. Sydarkivera samordnar digitala arkivleveranser från verksamhetssystem, förvaltar gemensamt arkivsystem samt ger råd och stöd när det gäller informationshantering och arkiv.

Vi hanterar sekretessbelagd information som kan ha betydelse för rikets säkerhet, vilket innebär att den som får tjänsten ska vara svensk medborgare och klara en säkerhetsprövning (nivå 3) via säkerhetspolisen.

Kommunalförbundet Sydarkivera använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering. Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.


Sydarkivera söker dig till nystartat team för dataskyddsombud

Rekrytering slutförd. Sista ansökningsdag var den 2 maj.

I maj startar vi upp vår verksamhet med gemensamt dataskyddsombud för förbundsmedlemmarna. Vi söker nu en eller flera personer för att bemanna team för dataskyddsombud. Placering kommer att vara antingen på vårt huvudkontor i Alvesta eller på något av våra noder, Vimmerby eller Hässleholm. Placeringsort diskuteras i samband med anställning.

Under våren bygger vi upp verksamheten successivt och i teamet ingår för närvarande informationssäkerhetsspecialist och arkivarie. Ansvarig DPO/förbundsjurist har rekryterats.

Dataskyddsteamet kontrollerar att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt hos våra medlemmar. I uppdraget ingår också att informera och ge råd om dataskyddsförordningen och angränsande regler.

Kommunalförbundet Sydarkivera är en gemensam arkivorganisation för kommuner i södra Sverige. Det är en stor andel av våra förbundsmedlemmar och de kommunala bolagen i medlemskretsen som kommer att teckna avtal för att delta i samverkan gemensamt dataskyddsombud.

Som en del av teamet arbetar du framförallt med frågor som rör dataskydd. Du kommer också att delta i förbundets ordinarie verksamhet med råd och stöd i frågor som rör informationshantering och informationssäkerhet.

Resor ingår i tjänsten eftersom våra förbundsmedlemmar är spridda geografiskt, från Vellinge i söder till Vadstena i norr. Körkort är därför ett krav. För att livspusslet ska gå ihop så arbetar vi med flexibla arbetstider.

Arbetsuppgifter för dataskyddsteamet:

 • Vara ett kunskapsstöd, informera och ge råd om skyldigheter enligt dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning.
 • Identifiera kompetensutvecklingsbehov, planera och genomföra utbildningar i dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning hos anslutna förbundsmedlemmar.
 • Ta fram mallar för interna riktlinjer och policydokument för behandling av personuppgifter hos den personuppgiftsansvarige.
 • Samarbeta med tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor.
 • Bistå i utredning av misstänkta dataintrång.
 • Ge råd vid genomförande av konsekvensbedömning av dataskydd och övervaka genomförande av den.
 • Arbeta med att utveckla policy, riktlinjer och instruktioner för informationssäkerhet i samverkan med övriga i förbundet.

Beroende på din profil/bakgrund, så kan även en eller flera av nedanstående uppgifter ingå:

 • Råd och stöd till förbundsmedlemmarna när det gäller informationssäkerhetsarbete, informationsförvaltning eller arkiv.
 • Arbeta med informationskartläggning.
 • Utbildningar inom ditt område.
 • Projektledning.
 • Genomföra riskanalyser och lämna förslag på riskhantering.
 • Bevaka och beskriva den interna och externa hotbilden.
 • Utarbeta, införa och förvalta rutiner för informations- och it – säkerhet internt.
 • Ansvara för eller delta i arbetet med systemförvaltning för Sydarkiveras interna kontorsplattform/arbetsplatser.
 • Delta i systemförvaltning bevarandesystem

Kvalifikationer

För att bidra till teamet behöver du ha hög integritet och samarbetsförmåga. Du behöver trivas med att arbeta i team, vara kommunikativ, strukturerad och lösningsorienterad. Du kommer att vara i kontakt med många olika verksamheter och därför är det av största vikt att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift samt samverka på ett professionellt och serviceinriktat sätt.

Vi söker dig som har ett stort intresse och engagemang inom it- och informationssäkerhet. Du känner dig hemma med att arbeta i en föränderlig organisation och gillar att ta till dig ny kunskap och är van att omvärldsbevaka.

Du har relevant akademisk utbildning. Vi ser gärna att du har en flerårig erfarenhet av att arbeta med frågor om dataskydd, informationssäkerhet eller informationsförvaltning. Erfarenhet från kommunal sektor och kunskap om gällande regelverk samt kunskap om dataskyddsförordningen är meriterande. I rekryteringen kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vår målsättning är ett sammansatt team med bred kompetens.

Tillträde maj/juni 2018 eller efter överenskommelse.

Kommunalförbundet Sydarkivera är en gemensam arkivorganisation för kommuner i södra Sverige. Vi är 15 anställda och har kontor i Alvesta, Vimmerby och Hässleholm.

Vi hanterar sekretessbelagd information som kan ha betydelse för rikets säkerhet, vilket innebär att den som får tjänsten ska vara svensk medborgare och klara en säkerhetsprövning (nivå 3) via säkerhetspolisen.


Dataskyddsombud / Förbundsjurist

Rekrytering slutförd, sista ansökningsdag var den 21 mars 2018.

Sydarkivera erbjuder en helt ny tjänst som dataskyddsombud / förbundsjurist. Du kommer att vara Sydarkiveras specialist vad gäller, dataskyddslagstiftning, allmän förvaltningsrätt, fokus kommer vara dataskyddslagstiftning. Sydarkivera håller på och bygger upp en verksamhet med gemensamt dataskyddsombud för förbundsmedlemmar. Placering kommer att vara antingen på vårt huvudkontor i Alvesta eller på något av våra avdelningskontor (Vimmerby eller Hässleholm). Placeringsort diskuteras i samband med anställning.

Som medarbetare i kommunalförbundet Sydarkivera blir du en viktig kugge i vårt bygge av en arkivorganisation och dataskyddsombudsorganisation att lita på. Dataskyddsorganisationen ska kontrollera att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt hos våra medlemmar och informera och ge råd om dataskyddsförordningen och angränsande regler. Ombudet ska fungera som en kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten och för registrerade personer. Ombudet har en självständig roll och rapporterar till direkt till ledningarna hos medlemmarna.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar

 • Vara ett kunskapsstöd, informera och ge råd om skyldigheter enligt dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning.
 • Identifiera kompetensutvecklingsbehov, planera och genomföra utbildningar i dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning hos anslutna förbundsmedlemmar.
 • Övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning hos den personuppgiftsansvarige.
 • Rapportera till medlemsorganisationernas ledningar om dataskyddsfrågor och deras brister och utvecklingsbehov.
 • Ta fram mallar för interna riktlinjer och policydokument för behandling av personuppgifter hos den personuppgiftsansvarige.
 • Samarbeta med tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor och vara kontaktperson för tillsynsmyndigheten.
 • Bistå i utredning av misstänkta dataintrång.
 • Ge råd vid genomförande av konsekvensbedömning av dataskydd och övervaka genomförande av den.
 • Omvärldsbevakning och nätverkande/kunskapsinhämtning rörande dataskyddslagen och annan dataskyddslagstiftning.
 • Fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten Datainspektionen och vid behov genomföra förhandssamråd.
 • På sikt även råd och stöd till Sydarkivera inom allmän förvaltningsrätt.
 • Delta i övrigt förekommande aktiviteter vid förbundet inklusive diverse utredningar inom förbundets verksamhet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är utbildad jurist och som har flera års erfarenhet av kommunal verksamhet. Du ska ha mycket goda kunskaper i dataskyddslagstiftning, allmän förvaltningsrätt, offentlighet- och sekretesslagstiftning och kommunalrätt. Det är meriterande om du har erfarenhet av att ledning och samordning i offentlig verksamhet. Vi ser gärna att du har gedigen erfarenhet av att ge råd och stöd samt hålla utbildningar. Som person är du noggrann, strukturerad, analytisk och kommunikativ och självgående. Du kommer att vara i kontakt med många olika verksamheter och därför är det av största vikt att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift samt samverka på ett professionellt och serviceinriktat sätt. Vi vill att du har ett stort intresse för ditt arbete. Du kommer att arbeta självständigt med eget ansvar.

I rekryteringen kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Tillträde april/maj 2018 eller efter överenskommelse.

Kommunalförbundet Sydarkivera är en gemensam arkivorganisation för kommuner i södra Sverige. Vi är 14 anställda med kontor i Alvesta, Vimmerby och Hässleholm. Sydarkivera samordnar digitala arkivleveranser från verksamhetssystem, förvaltar gemensamt arkivsystem samt ger råd och stöd när det gäller informationshantering och arkiv. Nu utökar vi tjänsterna till våra medlemmar med att erbjuda en organisation kring dataskyddsfrågor och dataskyddsombud.

Vi hanterar sekretessbelagd information som kan ha betydelse för rikets säkerhet, vilket innebär att den som får tjänsten ska vara svensk medborgare och klara en säkerhetsprövning (nivå 3) via säkerhetspolisen.

Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att tillräckligt många medlemmar tecknar avtal om dataskyddsombud. Detta kan innebära att fler tjänster kan komma i fråga.

Ekonom – Administratör 75 – 100 %

Rekrytering slutförd, sista dag var 5 mars 2018

Då vår ekonom/ administratör har valt att anta nya utmaningar behöver vi söka upp och anställa hennes ersättare. Välkommen med din ansökan!

Vi söker en duktig ekonom – administratör med placering på vårt huvudkontor i Alvesta. Som medarbetare i kommunalförbundet Sydarkivera blir du en viktig kugge i vårt bygge av en arkivorganisation att lita på.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar

Administration, Ekonomi och viss lönehantering

 • Löpande bokföring och avstämningar
 • Månadsrapporter, inventarieregister och statistik
 • Kund- och leverantörsreskontra
 • Vissa löne- och reserapporter
 • Administration och service av utbildningar, workshopar och konferenser
 • Reception med telefonservice, beställningar, expediering av beslut, diarier, närarkiv mm
 • Delta i övrigt förekommande aktiviteter vid förbundet inklusive registrering av allmänna handlingar,

Vi använder oss av Visma ekonomisystem samt Ephorte för ärende och dokumenthantering, Legaonline för kursadministration och Office 365. Lönehantering sker via Ronneby kommun som är vår samarbetspartner dock sker viss hantering av löpande rapportering till Ronneby samt bokföring i Visma.

Vi söker dig som har god ekonomisk utbildning och har erfarenhet av arbete med ekonomi, lön och administration. Du kommer att arbeta självständigt med eget ansvar. Som person är du noggrann, analytiskt och självgående. Du har lätt för att samarbeta, är serviceinriktad och är driftig samt har lätt för att kommunicera båda via telefon och personliga besök. Meriterande är om har erfarenhet från liknande arbetsuppgifter och ser gärna att du har erfarenhet av kommunal förvaltning.

Tillträde april/maj 2018 eller efter överenskommelse. Vi tillämpar provanställning.

Kommunalförbundet Sydarkivera är en gemensam arkivorganisation för kommuner i södra Sverige. Vi är 14 anställda med kontor i Alvesta, Vimmerby och Hässleholm. Sydarkivera samordnar digitala arkivleveranser från verksamhetssystem, förvaltar gemensamt arkivsystem samt ger råd och stöd när det gäller informationshantering och arkiv.

Vi hanterar sekretessbelagd information som kan ha betydelse för rikets säkerhet, vilket innebär att den som får tjänsten ska vara svensk medborgare och klara en säkerhetsprövning (nivå 3) via säkerhetspolisen.

Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

 

Arkivchef, analoga arkiv

Rekrytering slutförd, sista ansökningsdag  24 oktober 2017

(Dnr: SARK.2107.83)

Kommunalförbundet Sydarkivera är en gemensam arkivorganisation för kommuner i södra Sverige. Sydarkivera samordnar leveranser av information från verksamhetssystem, förvaltar gemensamt arkivsystem samt ger råd och stöd när det gäller dokumenthantering och arkiv.

Sydarkivera har börjat förvalta medlemmars pappersarkiv som anslutande tjänst. Förfrågningar kommer in från allt fler förbundsmedlemmar om att Sydarkivera ska hantera analoga arkiv. Vi har ett högt uppsatt mål att erbjuda våra medlemmar även bra fysiska arkivmöjligheter.

Vi utökar vår medlemskrets och har därför behov att förstärka vår kompetens och bemanning.

Arbetsuppgifter

Arkivchefen vi söker ska arbeta med att leda och utveckla vår analoga arkivverksamhet. Sydarkivera håller på att bygga upp tjänsten för att ta emot pappersarkiv och fokus för arkivchefen kommer vara att leda detta arbete.

Din arbetstid kommer vara uppdelad mellan utvecklings och ledningsarbete samt direkt rådgivande verksamhet inom arkiv- och informationshantering gentemot våra förbundsmedlemmar. Då Sydarkivera bedriver sin verksamhet på flera orter innehåller tjänsten resor. Arkivchefen arbetar i nära samverkan med våra övriga medarbetare såsom tillsynsarkivarie, bevarandestrateg, informationssäkerhetsspecialist och förvaltningsledare. I arbetsuppgifterna ingår att i nära samverkan arbeta fram policy, riktlinjer och instruktioner.

 • Leda och samordna arbetet med analoga arkiv
 • Leda utveckling av de analoga arkiven.
 • Utredningar inom verksamhetsområdet.
 • Medverka vid anslutning av nya medlemmar.
 • Handlägga interna och externa förfrågningar om utlämnande av allmänna handlingar
 • Handledning av personal.
 • Omvärldsbevakning
 • Råd och stöd till förbundsmedlemmarna.
 • Behjälplig inom Sydarkivera med övriga arbetsuppgifter

Din profil

Vi söker en arkivchef som blir en viktig medarbetare i vår satsning på analoga arkiv hos våra medlemmar. Som medarbetare i kommunalförbundet Sydarkivera blir du en viktig kugge i vårt bygge av en arkivorganisation att lita på. Du förväntas jobba både strategiskt och operativt.

Du är intresserad av den senaste utvecklingen inom arkivvetenskap. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter, samarbetar effektivt med andra, skapar goda relationer och trivs bra med att arbeta i team. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

 • Ska ha arkivvetenskaplig utbildning.
 • Ska ha minst 5-årig erfarenhet av att vara chef inom verksamhetsområdet.
 • God kunskap om och erfarenhet av kommunal organisation och ärendehantering.
 • Mycket gedigen erfarenhet av informations- och dokumenthantering.
 • Goda kunskaper i svenska och engelska.
 • God datorvana samt B – körkort är ett krav.
 • Meriterande är erfarenhet i ISO 27000
 • Meriterande är erfarenhet av digitalisering av handlingar
 • Meriterande är att ha arbetat med utbildning och/eller informationsinsatser eftersom utbildning av handläggare i vår dokumenthantering förekommer
 • Meriterande är erfarenhet att arbetsleda medarbetare på olika orter.

De personliga egenskaper vi värdesätter är

 • kvalitetstänkande, noggrannhet och effektivitet, eftersom det är viktigt att vi gör rätt och att vi gör det i tid.
 • en hög grad av integritet, eftersom vi tar del av känslig och ibland sekretessklassad information
 • en utpräglad samarbetsförmåga och servicekänsla, eftersom arbetssättet på Sydarkivera i stor utsträckning är teaminriktat och utåtriktat
 • god pedagogisk förmåga, eftersom utbildningsmoment kan ingå i tjänsten

Omfattning, varaktighet, tillträde

Tjänsten omfattar heltid, tillsvidare med placering på vårt huvudkontor i Alvesta. Vi tillämpar provanställning. Tillträde 1 januari 2018 eller efter överenskommelse.  Placeringsorten kan förändras över tid beroende på förbundets utveckling.

Vi erbjuder Dig

En unik arbetsplats, fylld av kunniga experter inom arkivområdet. Vi har en god arbetsmiljö, bra personalsociala förmåner och stora möjligheter till flexibel arbetstid.

Övrigt

Eftersom Sydarkivera i sin myndighetsutövning hanterar sekretessbelagd information som kan ha betydelse för rikets säkerhet är tjänsten säkerhetsklassad. Detta innebär att den som får tjänsten ska vara svensk medborgare och klara en säkerhetsprövning.

Kommunalförbundet Sydarkivera använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering. Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

 

Arkivassistent

Rekrytering slutförd, sista ansökningsdag  24 september 2017

ref.nr. 001

Kommunalförbundet Sydarkivera söker en arkivassistent på deltid, 50 %.

Vi söker en arkivassistent som blir en viktig medarbetare i vår satsning på analoga arkiv hos våra medlemmar. Som medarbetare i kommunalförbundet Sydarkivera blir du en viktig kugge i vårt bygge av en arkivorganisation att lita på. Du förväntas jobba både operativt och serviceinriktat. Placeringsorten är Broby, Östra Göinge kommun, centralarkivet. Placeringsorten kan förändras över tid beroende på beslut i Östra Göinge kommun. Tjänsten kan komma att utökas.

Arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter kommer att omfatta bland annat:

 • Omhänderta och arkivera arkivhandlingar i enlighet med gällande regelverk
 • Ordna, förteckna och gallra handlingar som kommunens verksamheter levererar till centralarkivet
 • Insortering av arkivmaterial såsom akter och ritningar
 • Tillgängliggöra arkivmaterial
 • Handlägga interna och externa förfrågningar om utlämnande av allmänna handlingar
 • Omvärldsbevakning
 • Behjälplig inom Sydarkivera med övriga arbetsuppgifter

Kvalifikationer

Vi söker dig som har relevant utbildning, gymnasium eller eftergymnasial utbildning, och/eller har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter i offentlig verksamhet.

Erfarenhet från arbete som arkivassistent eller motsvarande är speciellt meriterande. Du ska behärska svenska språket väl i både tal och skrift.

God datorvana samt körkort är ett krav. Du förutsätts vara väl bekant med dator och vanligt förekommande datorprogram för att lösa dina arbetsuppgifter. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att använda arkivredovisningssystem.

Du behöver ha förståelse för hur myndigheter hanterar sin arkivvård. Du bör ha god kunskap om offentlighets- och arkivlagstiftning och inom arkivredovisning. Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av kommunal organisation och ärendehantering.

Tidigare erfarenhet av arbete i offentlig sektor är också meriterande.

Som person är du serviceinriktad, ansvarstagande, noggrann och har en förmåga att självständigt planera och organisera arbetet. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter, samarbetar effektivt med andra, skapar goda relationer och trivs bra med att arbeta i team. Du har ett optimistiskt förhållningssätt och förmåga att skapa en positiv stämning omkring dig. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Det är viktigt att du är självgående och har ett strukturerat arbetssätt samt förmåga att fatta egna beslut. Uppdraget kräver noggrannhet, ansvarstagande, engagemang och samarbetsförmåga.

Om anställningen

Tillsvidareanställning från och med oktober månad 2017 eller efter överenskommelse. Arbetet innehåller tunga lyft.

Övrigt

Kommunalförbundet Sydarkivera använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering.

Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Sydarkivera söker IT – arkivarie

Rekrytering slutförd, sista ansökningsdag 16 maj 2016

Vi är ett nybildat kommunalförbund med inriktning att hantera digitalt bevarande. Vi söker nu ytterligare medarbetare. Vi har vårt säte i Växjö. Vi arbetar med kommuner i Kronobergs län, Blekinge län, Kalmar län och Nordöstra Skåne. Vi utökar vår medlemskrets och är i fasen att bygga upp en nod i vår regions sydliga del. Placeringsort diskuteras.

IT- arkivarie en tjänst. Anställning med inriktning mot utredningar av leveranser, tillsyn, råd och stöd 100 %. IT- arkivarien ska bland annat medverka i leveransprojekt inför avställningar till vår bevarandeplattform. Råd och stöd till förbundsmedlemmarna bland annat i samband med framtagande av dokumenthanteringsplaner. Delta i planering av informationsträffar, utbildningar, workshopar med mera. Arbetet genomförs i nära samarbete med förbundets tillsynsarkivarie och bevarandestrateg. Vi avser ISO 27000 certifiera oss och det innebär att tjänsten är säkerhetsklassad. Ett krav är att du har körkort.

Du som söker är intresserad av modern arkivbildning och arbete med elektroniska handlingar liksom att lära andra att arbeta i elektroniska processer. Goda kunskaper om de regler som styr hanteringen av allmänna handlingar är en förutsättning för tjänsten.
I arbetet kommer du att ha mycket kontakt med andra människor och det krävs därför att du är utåtriktad och har god samarbetsförmåga. Du ska även ha förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ. För tjänsten krävs också att du har lätt för att uttrycka dig både i tal och skrift samt är en strukturerad och noggrann person. Du ska ha erfarenhet från arbete med digital arkivering. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från arbete i e-arkivprojekt och/eller med införande av verksamhetssystem. Ett krav är att du har erfarenhet av kommunal verksamhet. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Erfarenheter inom ansvarsområdet.
– Utbildning från högskola eller universitet med arkivvetenskap minst 60 poäng.
– Mycket goda kunskaper och erfarenhet av arbete med långsiktigt digitalt bevarande.
– Gedigen erfarenhet av informations- och dokumenthantering.
– Kunskaper om processbaserad informationskartläggning.
– Erfarenhet av att arbeta i projektform.
– Erfarenhet av att delta i arbetet med arkivtillsyn.
– Erfarenhet av att delta i upphandling av och införande av it – system.
– Goda kunskaper om arbetet i en politiskt styrd kommunal förvaltning.
– Goda kunskaper i svenska och engelska.

Sydarkivera söker arkivarie

Rekrytering slutförd. Sista ansökningsdag 2016-04-13.

Vi är ett nybildat kommunalförbund med inriktning att hantera digitalt bevarande. Vi söker nu ytterligare medarbetare. Vi har vårt säte i Växjö. Vi arbetar mot kommunerna i Kronobergs län, Blekinge län, Kalmar län och Nordöstra Skåne. Vi utökar vår medlemskrets och är i fasen att bygga upp en nod i vår regions nordliga del. Placeringsort diskuteras.

profArkivarie en tjänst. Anställning med inriktning mot utbildning, tillsyn, råd och stöd 100 %. Arkivarien ska arbeta med att genomföra och följa upp arkivinspektioner. Planera och leda arbetet med att ta fram dokumenthanteringsplaner, planera och genomföra utbildningar och rådgivning inom arkivområdet, processkartläggning samt projektledning. Medverka i leveransprojekt tillsammans med tillsynsarkivarie och bevarandestrateg.

Vi avser ISO 27000 certifiera oss och det innebär att tjänsten är säkerhetsklassad.

Erfarenheter inom ansvarsområdet.

 • Utbildning från högskola eller universitet med arkivvetenskap minst 60 poäng.
 • Goda kunskaper i svenska och engelska.
 • Mycket gedigen erfarenhet av informations- och dokumenthantering.
 • Mycket god erfarenhet av utbildning inom området.
 • Goda kunskaper om processbaserad informationskartläggning.
 • Erfarenhet av projektledning.
 • Erfarenhet av att delta i upphandling av och införande av it – system.
 • Erfarenhet från någon eller några av huvudmännens verksamheter är meriterande.
 • Mycket goda kunskaper om arbetet i en politiskt styrd kommunal förvaltning.
 • Erfarenhet av arbete med långsiktigt digitalt bevarande.

Förvaltningsledare

Rekrytering slutförd. Sista ansökningsdag 2015-11-14.

På uppdrag av Sydarkivera i Växjö söker nu Titan IT en strukturerad och målmedveten förvaltningsledare som vill vara med och utveckla framtidens arkiveringssystem till kommunernas digitala information för kommande generationer.

 Mer om tjänsten

Vi söker dig som på ett självgående, nyfiket och analytiskt sätt kan genomföra förstudier, kravspecifikation, upphandling och beställning av system och tjänster för att hantera förbundets verksamhet. På sikt kommer Sydarkivera att hantera stora mängder data. Vi vill att du ser ditt arbete som ett långsiktigt åtagande och att du på ett engagerat och plikttroget sätt tar dig an uppgiften.

Profil

Du är gärna en senior systemvetare med databasbakgrund, du älskar detaljer och förstår vikten av informationssäkerhet. Dessutom kan du tänka dig att arbeta med beprövad teknik snarare än den allra senaste tekniken. Givetvis ser vi gärna att du följer med i IT-väldens utveckling och trender

Vi ser gärna att du både har bred erfarenhet av IT och förståelse för arbete i en offentlig förvaltning. Har du dessutom kunskap och erfarenhet av upphandling enligt LOU så är det meriterande.

Informationssäkerhetsspecialist

Rekrytering slutförd. Sista ansökningsdag 2015-11-15.

Anställningens inriktning är att arbeta proaktivt med informationssäkerhet inom ramen för våra tjänster till förbundsmedlemmarna. I arbetsuppgifterna ingår att i nära samverkan arbeta fram instruktioner och riktlinjer för informationssäkerhet i våra leveranser av information in till e-arkivet och i förvaltning av arkivsystem för långsiktigt digitalt bevarande.

Dina arbetsuppgifter

Tjänsten som informationssäkerhetsspecialist är en heltidstjänst. Anställningens inriktning är att arbeta proaktivt med informationssäkerhet inom ramen för våra tjänster till förbundsmedlemmarna.
Informationssäkerhetsspecialisten arbetar i nära samverkan med våra övriga medarbetare såsom tillsynsarkivarie, bevarandestrateg och förvaltningsledare. I arbetsuppgifterna ingår att i nära samverkan arbeta fram instruktioner och riktlinjer för informationssäkerhet i våra leveranser av information in till e-arkivet och i förvaltning av arkivsystem för långsiktigt digitalt bevarande.

 I tjänsten ingår att:

* Arbeta med att utveckla policy, riktlinjer och instruktioner för informationssäkerhet i samverkan med övriga i förbundet.
* Råd och stöd till förbundsmedlemmarna när det gäller informationssäkerhetsarbete.
* Utveckla och införa styrmodeller för informations- och IT-säkerhet. i syfte att säkerställa långsiktig informationsförvaltning.
* Genomföra riskanalyser och lämna förslag på riskhantering.
* Ansvara för att organisera och samordna informationssäkerhetsarbetet inom förbundet.
* Agera kravställare för förbundets informationssäkerhetsarkitektur.
* Vara kravställare gällande interna funktioner och mot externa leverantörer gällande informationssäkerhet.
* Representera förbundet i interna och externa forum för informations- och IT säkerhet.
* Bevaka och beskriva den interna och externa hotbilden.
* Arbeta med informationsprocesskartläggning inom förbundet.
* Vara behjälplig i informationsprocesskartläggningsarbetet hos våra medlemsorganisationer.

Utbildning och erfarenhet

För att lyckas i rollen måste du ha goda ledaregenskaper och god pedagogisk förmåga, trots att tjänsten inte innehåller personalansvar. Du är lösningsorienterad och strukturerad. Du har god samarbetsförmåga och förståelse för informationssäkerhet, processkartläggning och för förbundets verksamhet.

Vi söker dig som har ett stort engagemang i säkerhets-, IT- och informationssäkerhetsfrågor samt förmåga att praktiskt kunna införa styrnings- och uppföljningssystem i förbundet. Du har relevant akademisk utbildning. Vi ser dessutom gärna att du har en flerårig erfarenhet av informationssäkerhetsarbete eller liknande erfarenhet. Erfarenhet från kommunal sektor och kunskap om gällande regelverk samt vårt pågående arbete med e-arkiv är meriterande.

Tillsynsarkivarie, Heltid

Rekrytering slutförd. Sista ansökningsdag 2015-04-01.

Tillsynsarkivarien ska arbeta med att genomföra och följa upp arkivinspektioner. Planera och leda arbetet med att ta fram dokumenthanteringsplaner, genomföra utbildningar och rådgivning inom arkivområdet.

Bevarandestrateg, Heltid

Rekrytering slutförd. Sista ansökningsdag 2015-04-01.

Bevarandestrategen arbetar med bevarandeplanering och införande av arkivsystem. Planera och genomföra leveransprojekt tillsammans med tillsynsarkivarien. Leda och planera och samordna arbetet med att avställa och mappa och paketera information från verksamhetssystem som ska levereras till e-arkivet.

Utbildning/Erfarenhet

 • Examen från högskola eller universitet med arkivvetenskap.
 • Goda kunskaper i svenska och engelska.
 • Mycket god verksamhetskunskap inom långsiktigt digitalt bevarande.
 • Synnerligen goda kunskaper om standarder och metoder för digitalt bevarande.
 • Gedigen erfarenhet av informations och dokumenthantering.
 • Goda kunskaper om aktuella standarder avseende elektronisk dokumenthantering.
 • Goda kunskaper om processbaserad informationskartläggning.
 • Erfarenhet av att delta i upphandling av och införande av it – system.
 • Erfarenhet från någon eller några av huvudmännens verksamheter är meriterande.
 • Mycket goda kunskaper om arbetet i en politiskt styrd kommunal förvaltning.

Förbundschef till Kommunalförbundet SYDARKIVERA

Rekrytering slutförd. Sista ansökningsdag var 2015-01-06.

Uppdragsbeskrivning

I uppdraget som förbundschef ingår det att:

 • Leda och samordna verksamheten utifrån styrelsens anvisningar
 • Utveckla goda relationer till medlemmar och samverkanspartners.
 • Skapa förutsättningar för potentiella nya förbundsmedlemmar att ansluta sig till förbundet.
 • Bereda ärenden till styrelsen och verkställa besluten
 • Sekreterare för förbundsfullmäktige och förbundsstyrelsen
 • Svara för den ekonomiska förvaltningen d.v.s. verksamhetsplan, budget och årsredovisning m.m.
 • Ansvara för upphandling av e-arkiv
 • Företräda förbundet på tjänstemannanivå
 • Personalledning
 • Omvärldsbevakning

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.