Om bloggen

På Sydarkiveras blogg publiceras information som beskriver det dagliga arbetet med att bygga upp en gemensam arkivverksamhet. Förutom bloggen finns sidor med information om verksamheten. Vi publicerar bland annat handlingar inför och efter möten med förbundsstyrelsen och förbundsfullmäktige.

Målgrupperna som vi riktar oss till är framförallt:

  • Särskilt intresserade hos förbundsmedlemmarna
  • Ledamöter och ersättare
  • Andra som arbetar med e-arkiv
  • Kommuner som funderar på att ansluta till förbundet

Kommentarer på bloggen

För att lämna kommentarer behöver du ange en e-postadress, men du behöver inte ha ett WordPress-konto. Kommentarsfunktionen till inlägg på bloggen och sidorna som publiceras på http://www.sydarkivera.se är modererad. Det innebär att vi läser kommentarer innan de publiceras på bloggen. Vi publicerar självklart inte kommentarer som strider mot Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Vi publicerar inte heller anonyma kommentarer, integritetskänsliga personuppgifter, eller kommentarer som uppenbarligen inte rör verksamheten.

Kommunalförbundet Sydarkivera är en myndighet och omfattas av samma lagar som kommuner och landsting. Det gäller bland annat Tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar och Offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser om registrering av allmänna handlingar. Kommentarer hanteras på samma sätt som andra handlingar som kommer in till myndigheten till exempel via brev eller e-brev.

Kakor (cookies)

En kaka (cookie) är en liten textfil som webbplatsen begär att spara på din dator. Det finns två typer av kakor. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den andra typen av kakor kallas sessionskakor och sparas bara tillfälligt. Läs mer om kakor hos Post och telestyrelsen.

WordPress, webbpubliceringsverktyget som vi använder, använder kakor för olika syften. En del behövs för att tekniken ska fungera bra och andra har att göra med funktioner som underlättar för besökare och användare. En del kakor sparas när en sida laddas, andra när en besökare använder en viss funktion som att ”gilla” ett inlägg eller ”följa” bloggen. Läs mer om hur WordPress använder kakor: https://en.support.wordpress.com/cookies/.

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information!