Personal

Sydarkiveras personal

Förbundschef

Mats Porsklev (förbundschef)

Bastjänster

Anki Heimonen (arkivarie)
Annie Olandersson Stille (metadataspecialist)
Alexander Kurtz (it-arkivarie
Anders Danielsson (informationssäkerhetsspecialist)
Christian Jarnekrantz (it-arkivarie)
Elin Jonsson (bevarandestrateg)
Emilia Bergvall Odhner (arkivarie)
Inga-Lill Håkansson (arkivassistent)
Magdalena Nordin (tillsynsarkivarie)
Mattias Johansson (systemadministratör)
Mårten Lindstrand (förvaltningsledare)
Victor Öhrnberg (äldre digitalt material)

Anslutande tjänster

Analoga arkiv

Ansvarig: Bernhard Neuman (arkivchef)

Joen Thurgren (arkivassistent)
Maria Åkesson (arkivarie)
Yvonne Karlsson (arkivassistent)

Gemensamt dataskyddsombud

Ansvarig: Therese Jigsved (förbundsjurist)

Anders Danielsson (informationssäkerhetsspecialist)
Lasse Johansen
Magdalena Nordin (tillsynsarkivarie)