Personal

Administration

Mats Porsklev, förbundschef

Råd och stöd, tillsyn

Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie
Anders Danielsson, informationssäkerhetsspecialist
Anki Heimonen, arkivarie
Alexander Kurtz, IT-arkivarie

Leveranser och arkivsystem

Elin Jonsson, bevarandestrateg
Mårten Lindstrand, förvaltningsledare
Annie Olandersson Stille, metadataspecialist
Mattias Johansson, systemadministratör
Victor Öhrnberg, databasspecialist (äldre digitalt material)

Oskarshamns kommunarkiv

Joen Thurgren, arkivassistent