Alexander Kurtz

IT-arkivarie

Telefon: 0472-39 10 11
Mobil: 072-993 32 91
E-post: alexander.kurtz@sydarkivera.se

Arbetsuppgifter

Arbetar huvudsakligen inom verksamhetsområdena Bevarandeplanering och Digitala arkivleveranser med fokus på bygg, miljö- och teknikinformation. Är tjänsteansvarig för Digitala arkivleveranser och Digital arkivvård. Är även systemförvaltare för Sydarkiveras bevarandeplattform.

Bakgrund

Har varit verksam som kommunarkivarie och arkivarie i både stora som små kommuner och där ägnat mig åt såväl operativt som strategiskt arbete i form av internutbildningar, ärendehantering, processkartläggning, verksamhetsutveckling med mera. Under de senaste åren har tyngdpunkten i huvudsak legat på strategiskt arbete. Har även arbetat som arkivarie inom statlig sektor och då inom domstolsväsendet. Klassisk humanistisk utbildningsbakgrund men har alltid varit mycket intresserad av modern digital informationshantering varför jag successivt kommit att ägna mig alltmer åt detta.

Uppdrag och projekt

  • Deltagare i samverkansprojekt och projektgrupp förstudie om e-arkiv i Hallands län 2014.
  • Verksamhetsspecialist e-arkiv och projekt e-arkiv Helsingborgs Stadsarkiv.
  • Utarbetat handböcker och internutbildningar för medarbetare hos mina tidigare arbetsgivare.