Anders Danielsson

Informationssäkerhetsspecialist

anders-danielsson

Telefon: 0472-39 10 09
Mobil: 072-993 32 89
E-post: anders.danielsson@sydarkivera.se

Arbetsuppgifter

Ansvara för Sydarkiveras arbete med informationssäkerhet, dels internt men även som råd/stöd till våra medlemmar. Ansvarar tillsammans med Magdalena för våra workshopar om informationskartläggning. Deltar även på tillsynsbesöken.

Bakgrund

Har en lärarbakgrund inom grund och gymnasieskolan inom matematik, fysik, teknik och datalogi. Senare lärare och kursutvecklare Teleskolan, Kalmar inom mikrodatorteknik, TCP/IP-nät, säkra nät och brandväggar. Arbetat som IT-chef inom offentlig sektor och under senare åren säkerhetschef/säkerhetsskyddschef

Projekt och uppdrag

Ansvarig för införande av:

  • Rakel till Blekingekommuner
  • DNS inom Blekinge kommuner, högskola och landsting
  • E-legitimation till Karlskrona kommuns samtliga e-tjänster

Sveriges kommuners representant i arbetet med säkert offentligt nät.

Ansvarat för Blekinges nätverk ”Mot Organiserad Brottslighet”.

Ansvarat för nätverk inom säkerhetsskyddsfrågor, Blekinge.