Anki Heimonen

Arkivarie/utbildare

img_0292

Telefon: 0472-39 10 10
E-post: anki.heimonen@sydarkivera.se

Arbetsuppgifter

Utarbeta och genomföra Sydarkiveras olika utbildningar. Arbeta med råd och stöd gentemot förbundsmedlemmarna. Samordna arbetet med anslutningsprocessen av nya förbundsmedlemmar. Arbeta med nulägesanalyser och tillsyn.

Bakgrund

Har tidigare arbetat som arkivarie i kommun och kommunalförbund i 16 år och har bred erfarenhet av arkivfunktionen i små och medelstora kommuner. Har hållit utbildningar, skrivit olika typer av handledningar och utredningar. Har under senare år allt mer kommit att arbeta med digital informationshantering.

Projekt och uppdrag