Annie Olandersson Stille

Metadataspecialist

Kontakt

Telefon: 0472-39 10 04
Mobil: 072-993 32 84
E-post: annie.olandersson@sydarkivera.se

Beskrivning av arbetsuppgifter

Ansvarar för att utreda och införa rutiner för webbarkivering. Arbetar på Sydarkiveras labb med att testa och utvärdera olika metoder och verktyg för digitalt bevarande. Arbetar särskilt med inriktning mot metadatastandarder, framförallt när det gäller beskrivande metadata och bevarandemetadata.

Bakgrund

Utbildad inom biblioteks- och informationsvetenskap med digital inriktning. Har tidigare arbetat med olika typer av biblioteksverksamhet. Är utbildad via Luleå Tekniska Universitet inom digitalt bevarande.

Projekt och uppdrag