Catharina Jarslet

Administratör

Telefon: 0472-39 10 05
Mobil: 072-993 32 85
E-post: catharina.jarslet@sydarkivera.se

Jag har jobbat med ekonomi & administration, i princip, sedan jag slutade gymnasiet. Har varierat mellan privat, kommunal och statlig sektor.